Fasilitointiosaamista Metropoliassa

Metropolia Ammattikorkeakoulu on jo pitkään panostanut fasilitointiosaamisen kehittämiseen. Metropoliassa on jo useamman vuoden ajan toiminut aktiivinen fasilitoijaverkosto, jonka kautta fasilitointiosaamista halutaan kehittää koko organisaatiossa. Verkostoa kasvatetaan säännöllisesti toteutettavilla valmennuksilla ja verkostolle suunnatuilla tilaisuuksilla.

Fasilitointivalmennusten kautta Metropolia tarjoaa henkilöstölleen mahdollisuuden syventää omaa ja yhteistä fasilitointiosaamista. Valmennuksilla haluttaan tukea ja vahvistaa opetustilanteiden, kokousten sekä erilaisten yhteisten foorumeiden työskentelyn tehokkuutta. Valmennuksen toteuttajina toimivat Humapin Matti Hirvanen ja Vilma Mutka Mukamas Learning Designista.

Yksilöt otetaan huomioon Metropoliassa

Kokeneemmille fasilitaattoreille on Metropoliassa suunnattu syventävää valmennusta. Valmennuksissa osallistujille tarjotaan uusia työskentelymenetelmiä, sekä ymmärryksen laajentamista fasilitoinnin merkityksestä oppimisen näkökulmasta.

Opiskelijoita aktivoivien ja osallistavien menetelmien kehittäminen on kiinnostanut henkilöstöä jo pitkään. Myös henkilöstöä on haluttu osallistaa monin tavoin työn, organisaation ja työyhteisön kehittämiseen. Tämän onnistumiseen tarvitaan ammattitaitoisia työpajan vetäjiä, kertoo Metropolian henkilöstön kehittäjä Marjaana Ravonmaa.

Myös tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa on huomattu fasilitointitaitojen tarpeellisuus. Näen fasilitoidut tilaisuudet myös keinona edistää uudessa strategiassa (2017–2020) haluttua toimintakulttuurin muutosta, Ravonmaa täydentää.

Osallistujat kommentoivat kohtaamisten antia:

Fasilitointivalmennuksen ehdottomasti parasta oli asiantuntevat ja rauhalliset valmentajat. He antoivat kivasti tilaa kaikille. Mielekästä oli myös muiden osallistujien kokemusten kuuleminen – sen kaltaista ’hyvien käytänteiden’ jakamista voisi olla enemmänkin.

Arvostavat kaksi päivää. Valmentajat antoivat tilaa osaamisen jakamiselle ja yhdessä oppimiselle. Uusia menetelmiä ja viisaita ajatuksia sekä kysymyksiä pitkin ohjelmaa.

 

Valmentajat toivat arvostavan ajattelutavan, dialogisen kohtaamisen ja systeemisen ajattelumallin fasilitointikäytäntöön.