Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä resurssi Suomalaiselle kirjakaupalle

Varhaisen tuen mallin käyttöönotolla saatiin lisättyä Suomalaisen Kirjakaupan työntekijöille useita henkilötyövuosia. Poissaolojen vähentymisen kautta organisaation resursseiksi saatiin palautettua neljä henkilötyövuotta. Prosessin myötä vähentyneillä sairauspoissaoloilla Suomalainen kirjakauppa pyörittää nyt yhtä kauppaa terveellä henkilöstöllä.

Suomalaisen Kirjakaupan oman toiminnan pitkäjänteisyys ja haastavia asioita kohti meneminen käytännön ratkaisujen avulla on ollut prosessissa avainroolissa. Prosessin onnistumisen takana olleet Pirjo HämäläinenPirjo Salin ja aikaisempi yhteistyötaho, nykyinen Finnkinon henkilöstöjohtaja Pia Rautio sekä prosessin suunnittelussa mukana ollut vakuutusyhtiö Ilmarinen ovat vastanneet prosessin etenemistä ja käytäntöön tuomisesta.

Kirjakaupan esimiehiä ovat kannustaneet ja ilahduttaneet prosessin myötä tulleet hyvät tulokset, organisaatiota taas erityisesti eläkemaksuluokan lasku, joka on taloudellisesti merkittävä säästö. Ennen kuin maksuluokan nousu on kompensoitu, pitää myydä useampi kirja.

Haastaviinkin asioihin pitää osata tarttua

Työntekijöiden näkökulmasta puolestaan erilaisia tilanteita on onnistuttu järjestelemään parhaimmillaan todella luovasti, kaikkia osapuolia hyödyttäen. Osaaminen tarttua haastaviin tilanteisiin on tuonut paljon onnistumista ja vahvistusta toimintatavan hyödyllisyydestä kaikille osapuolille.

Kuvaava tarina työn haastavuudesta on Pirjo Salinin kertomus tapaamisesta muiden työsuojelutoimijoiden kanssa. Kun työsuojelutoimijoiden ryhmässä kysyttiin, kuinka moni on saanut varhaisen tuen mallin käytännössä toimimaan, ainoastaan hän pystyi nostamaan kätensä ylös.

Kaikille yhteinen kulttuuri

Humap teki yhteistyötä Suomalaisen kirjakaupan kanssa noin pari vuotta. Kyseessä on ympäri Suomen toimiva organisaatio, jossa oli tarve luoda kaikille yhteistä kulttuuria. Tavoitteena oli tarkastella sitä, miten varhaisen tuen mallilla voidaan mennä kohti asioita, jotka vaikuttavat työyhteisöjen toimintaan, sairauspoissaoloihin ja organisaation tuloksellisuuteen.

Esimiehiä koulutettiin soveltamaan varhaisen tuen mallia koko organisaatiossa. Johtoryhmät oli sitoutettu prosessiin ja hr teki kovaa työtä mallin käytäntöön viemiseksi. Viestinnän saralla panostettiin paljon sisäiseen viestintään.

Varhainen tuki on ollut Suomalaisessa Kirjakaupassa parhaimmillaan enemmän kuin sanojensa mukainen – kyse on tärkeistä saranakohdista eri ihmisten, työyhteisöjen ja organisaation tilanteissa. Nyt esimiehillä on selvät sävelet siitä, milloin keskusteluja käydään ja erityisesti millä tavoin, Salin kuvailee.