Humap apuna Sandvikin johtajakoulutuksissa

Sandvik global leadership -ohjelmassa on haluttu yhdistää ammattikonsulttien ja talon oman väen asiantuntemukset. Johtamisohjelma on pyöräytetty käyntiin jo syksyllä 2012. Konsernissa suunnitellun kansainvälisen SGL-valmennuksen pilotit käynnistyivät tuolloin ensin Suomessa ja heti sen jälkeen Kiinassa. Tarkoituksena on, että sama ohjelma vedetään kansallisin voimin jokaisessa maassa, jossa yritys toimii.

Organisaation edustaja tuo valmennukseen organisaation omaa kulttuuria, johtamisen periaatteita ja työkaluja. Kun vedän valmennuksia yksin, yritykseen liittyvä pohdinta jää pääosin valmennettavalle ryhmälle. Yhteistyön kautta organisaation oma substanssi saadaan entistä vahvemmin esiin, selvittää Humapin organisaatiokonsultti Eeva-Liisa Vihinen.

Suomessa Vihisen lisäksi konsultin roolissa toimii Innotiimin Pertti Helminen.

Meidän kannaltamme on tärkeää, että valmennuksissa on mukana myös ulkopuolinen konsultti. Valmentajan rooliin on helpompaa mennä, kun mukana on toisen tuki ja ammattitaito, kuvailee Sandvikin Suomen henkilöstöpäällikkö Liisa Siikakoski.

Ulkopuolisen konsultin kanssa kanssa pääsee helpommin irti omasta Sandvik-roolista, eikä valmentaminen kuulosta vain sisäiseltä Sandvik-puheelta, sanoo valmennuksia niin ikään konsulttien kanssa vetänyt Sandvikin Pasi Järvenpää.

Yhteistyöstä syvyyttä koulutuksiin

Valmentajapari on koettu tiimissä oivaksi. Vaikka oman väen kesken valmennuksista selvittäisiin, tuovat erilaiset valmentajaroolit ja -taustat koulutuspäiviin lisäpontta ja syvyyttä. Järvenpään ja Sandvikin Saija Kuusisto-Lancasterin mukaan asiat osattaisiin esittää omin voimin ohuesti.

Valmennettava porukka on kiinnostunut teoriasta ja heiltä tulee paljon kysymyksiä. Meillä ei ole substanssia teoreettisen taustan avaamiseen. Voimme kertoa omia esimerkkejämme, mutta Eeva-Liisalta ja Pertiltä tulee tietoa laajemmalta kentältä kokemusten ja tutkimusten kautta, kaksikko valottaa.

Konsernissa suunniteltua ohjelmaa ei ole luotu vain teoreettisten mallien hahmottamista varten, vaan valmennus on sidoksissa yrityksen maailmaan. Tavoitteena on juurruttaa Sandvikin leadership-malli ja linjatut toimintatavat jokaisen esimiehen henkilökohtaiseksi omaisuudeksi One Sandvik -hengessä.

Kun mukana on valmentajat eri rooleista, tunnemme vahvasti, että tämä on meidän juttu! Osaltaan tämä on myös resurssikysymys. Emme missään tapauksessa halua sanoutua valmennuksesta irti ja jättää kaikkea työtä konsulteille. Tämä on meidän juttumme – tärkeä yhteinen oppimismatka.

Valmennuksen pohjana asiakkaan tarve

Ammattivalmentajilta tilataan useimmiten valmiita kokonaisuuksia, joita muokataan yhteistyössä asiakkaan kanssa organisaatioille sopiviksi. Kun valmennus perustuu asiakkaan valmiiksi kehiteltyyn konseptiin, jonka läpiviemiseen valmentajat koulutetaan huolellisesti, on asiantuntijoilla edessä uudenlainen rooli.

Tällaisessa valmennuksessa joutuu olemaan tavallistakin enemmän korvat ja silmät auki. Täytyy olla valmis kokemaan ja elämään yhteisiä valmennushetkiä. Nyt en ole samalla tavoin tuomassa omaa substanssiani peliin, vaan olen elämässä Sandvikin mallia ja toimimassa sen mukaan, Helminen tähdentää.

Koen, että tässä on jollakin tapaa mahdollisuus olla vielä ihan toisella tasolla tilaajan palveluksessa, Vihinen jatkaa.

Ammattikouluttaja ja maallikkosaarnaaja – siitä näkyy tulevan hyvä tiimi! Järvenpää vakuuttaa.

Yhteisprosessissa mukana olevien konsulttien rooli on organisaation näkökulmasta Siikakosken mukaan merkittävä. Työhön on löydettävä oikeanlaiset henkilöt, jotka sopivat porukkaan.

Meillä on oma arvokaistamme, joten on tärkeää, että valmentajat sopivat siihen tyypiltään, esiintymiseltään ja ajatustaustaltaan. Vaikkei puhuisikaan suurilla sanoilla, arvoriippumatonta puhetta ei ole. Kaikkien täytyy uskoa malliin, jota yhdessä viedään läpi, Siikakoski kertoo.