Itsen johtamisen uudistumismatkalla Onnivaattorin kanssa

Ryhmä johtajia, tutkijoita ja yrittäjiä halusi lähteä yhdessä etsimään taitavampaa tapaa elää ja tehdä työtä. Keväällä 2016, noin kolmessa kuukaudessa, ryhmä kävi Onnivaattori-Exe -ohjelman puitteissa itsen johtamisen uudistumismatkan.

Jokainen osallistuja halusi terävöittää tapaansa johtaa itseään, niin työn kuin koko elämän tasolla. Jokaisella oli oma tilanteensa ja tavoitteensa, mutta vertaisryhmä kokoontui saadaksemme lauman viisauden yhteiseen palvelukseen. Yhdessä jaettiin myös rohkeutta, energiaa ja elämäniloa.

”Minulle Onnivaattori-projekti oli todella merkityksellinen. Olin jättänyt hektisen toimitusjohtajan työni ja aidosti mietin, mitä jo kypsään ikään tulleena vielä haluan tehdä. Oli mahtavaa pohtia asioita hienojen ihmisten kanssa. Projektin aikana kirjoitetut päiväkirjat, valitsemani päivien aiheet ja sanat jäivät elämään minussa. Nyt elämässäni on väljyyttä ja tasapainoa työn ja muun elämisen välillä. Suosittelen Onnivaattoria lämpimästi kaikille, jotka tuntevat kaipaavansa muutosta omaan tilanteeseensa.”
Anne Lindqvist, toimitusjohtaja, yrittäjä, Lindqvist Advisory Oy

Ohjelma jäsentyi viiteen sessioon, joiden teemoina oli: Aseta tavoitteesi, Havaitse selkeästi, Pysähdy ja pohdi, Toimi rohkeasti sekä Rakenna omat tapasi.

”Oleellinen osa ohjelmaa ja henkisen tilan vireyttämistä oli ohjelman kesto. Useamman viikon kautta pystyi huomaamaan itse kehittyvänsä ja pysähtyi usein miettimään, mitä tulikaan tehtyä ja mitä seuraavaksi voisi tehdä. Ei ollut kiire jonnekin vaan matka itsessään oli se jokin.”
Ismo Matinlauri, Vice president, Solution Sales and Marketing, Automation and Projects Division, Kalmar at Cargotec Corporation

Työskentelyä ohjattiin Humapin digialustalla, jossa kaikki työskentelyt ja tulokset olivat ryhmän nähtävillä, turvassa muiden katseilta. Yhteisten tapaamisten välillä osallistujat pitivät pohdintapäiväkirjaa. Luottamuksellisuudesta oli sovittu ja päiväkirjat olivat koko ryhmän nähtävillä – vain jakamalla tunnelmiaan voi saada apua muilta.

”Säännöllinen ja kurinalainen kirjoittaminen toi Onnivaattori-projektiin sellaista ryhtiä, jota tarvitsin. Työtapa pitää yllä ajattelua ja prosessia niin tehokkaasti, että aivan vääjäämättä käytännössä jokin muuttuu. Onnivaattori on menetelmänä mahdottoman käytännönläheinen ja konkreettinen, ja se muuttaa maailmaa päivä kerrallaan. Aivan loistava ja paljon antava kokemus – matka jatkuu.”
Tuija Lehesvirta, HR-johtaja, Fläktwoods Group

Ohjelman lopussa jokainen oli edennyt oman itsen johtamisen mallinsa kehittämisessä – kutsumme tätä metahyödyksi, se on työkalun teroittamista tulevia tilanteita varten. Sen lisäksi jokainen oli edennyt jonkin ajankohtaisen, kehittämistarkasteluun asettamansa asian tai tilanteen suhteen – kutsumme tätä substanssihyödyksi, konkreettiseksi ratkaisuksi tai etenemiseksi.

”Työtapa oli innostava: mahdollisuus syvälliseen ajatteluun kevyessä ja hauskassa kehikossa. Ryhmän muutoshakuisilta jäseniltä sai ideoita, ihmetyksen aiheita ja tunteen yhteisestä matkasta. Lopullisesti palaset loksahtivat kohdalleen kahdenkeskisissä mentoritapaamisissa Pekan kanssa. Otin uuden työtehtävän vastaan levollisin mielin – oli tunne, että minä hallitsen muutosta, ei muutos minua. Tiedän mitä haluan, ja miten saavutan haluamani.”
Hanna Lampi, aluejohtaja, Ulkoministeriö

Kolmas tulos oli ryhmän luominen. Matka jatkuu ja ryhmä tapailee edelleen omatoimisesti – kutsumme tätä verkostohyödyksi. Itsen johtamisessa onnistuu parhaiten se, joka luo hyvän tukiverkon osaksi omaa itsen johtamisen malliaan. Paras apu itselle tulee toisen ihmisen auttamisesta.

”Prosessini oli hitaampi ja vähemmän ilmeinen, ja huomaan yhä eläväni siinä. Jotain mielenmaisemassa ja tavoissa on muokkaantunut parempaan suuntaan, ja aavistan, että hyvällä kehityksellä on hyvä pohja jatkua.”
Anne Oksanen, päällikkö, Lounais-Suomen Maistraatti

Onnivaattori-menetelmään ja ajatusmaailmaan, sekä sen teoreettiseen taustaan voi tutustua tarkemmin Onnivaattori-blogissa tai kirjasta ”Onnivaattori – Itsen johtamisen keveys”.

Onnivaattorin coaching-palvelut:

  • Onnivaattori-Exe: työskentely ryhmässä, tavoitteena johtajien itsen johtamisen sekä hallitus- ja johtoryhmien yhteistyön kehittäminen
  • Onnivaattori-Life: työskentely ryhmässä, tavoitteena taitavampi tapa elää ja tehdä työtä, jokin positiivinen käänne
  • Onnivaattori-One: edellä mainittuja tavoitteita yksilö-coachingin muodossa.