Keskimaan johtoryhmä panostaa yhteistyösuhteisiin

Osuuskauppa Keskimaan johtoryhmäläiset lähtivät kehittämään yhteistyötään ja keskinäisiä suhteitaan havahduttuaan siihen, että mitä paremmin ryhmä työskentelee keskenään, sitä paremmin koko organisaatio toimii.

Yhteistyömme toimi jo ennestään todella hyvin, mutta aina on varaa parantaa. Humap361:n tausta-ajattelu ja ideologia viehätti meitä alusta alkaen, kertoo Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

361-arviointi auttoi Keskimaan johtoryhmää ymmärtämään lisää yhteistyön merkityksestä. Ryhmän jäsenet eivät ole Thusbergin mukaan enää omien vastuualueidensa yksinäisiä johtajia vaan kollegoihin turvaudutaan arkisissakin asioissa.

Punnitsimme yhdessä, miten keskeneräisiä uskallamme olla ryhmässä ja miten keskeneräisiä asioita uskallamme tuoda yhteiseen valmisteluun. Saimme arviointiprosessin kautta valtavasti ymmärrystä siitä, ettei kukaan ole ampumassa toisten ideoita alas, vaan auttamassa eteenpäin. Asioita ei tarvitse hioa viimeiseen saakka itsekseen vaan voimme jatkokehitellä niitä yhdessä.

361 takaa arvioinnin vastuullisuuden

Thusberg kertoo 361-arvioinnin ytimen piilevän siinä, että arvioinnin kohdehenkilöitä on alusta alkaen yhden esimiesarvioitavan sijaan kaksi. Molemmat katsovat suhdetta vastuuntuntoisesti.

361 on vastuullinen tapa kehittää organisaatiota ja yhteistyösuhteita. Vaikutukset ovat kattavammat, kun mukana ollaan vastuullisesti ja omaakin toimintaa samalla pohtien. Oikeastaan vasta prosessin käynnistymisen jälkeen ymmärsin, miten paljon tässä pitää antaa itsestään. Mukaan pitää haluta lähteä ja sitoutua. Ehkä tämä on organisaatiollekin jonkinlainen testi, kuinka sitoutuneita ihmiset ovat.

Arviointiprosessiin lähteminen ei ollut lastenleikkiä. Kun kutsu verkkokyselyyn tuli, tuskailtiin johtoryhmässä vastaamisen työläyttä. Vastaaminen ja aito suhteen arviointi veivät yllättävän paljon aikaa, kun myös haastavia asioita piti miettiä ja kirjoittaa auki. Kun arvioinnin täyttämisessä pääsi alkuun, tekeminen oli inspiroivaa ja sai jo itsessään ajattelemaan asioita uudella tavalla. Kysely oli laadittu hienosti. Vaikka joitakin kohtia – esimerkiksi vertauskuvia suhteestamme – oli vaikea täyttää, ne toivat hauskoja ja hedelmällisiä apuja keskusteluun, Thusberg muistelee.

Thusbergin mukaan palautteen saanti oli hyvä tuki vastausten jälkeen käydyille keskusteluille.

Keskustelut jännittivät alkuun aika paljon. Molemmat tiesivät kuitenkin keskusteluun tullessa, että suhteemme on nyt juttelun keskiössä, jolloin vaikeampien asioiden puheeksi ottaminenkaan ei tuntunut hyökkäävältä. Johtoryhmämme otti keskustelut todella vastuullisesti. Saimme nostettua kissat pöydälle ja keskustelimme aidosti yhteistyömme kehittämisestä.

Keskimaalla prosessin oppeja ja kokemuksia sekä keskustelun tapoja on sovellettu omiin tiimeihin, ja keskinäinen yhteistyö on kehittynyt.

Saimme 361-arvioinnin avulla nostettua keskinäiset suhteemme uudelle tasolle. Johtoryhmämme on nyt hioutunut yhteen. Tuemme, kannustamme ja haastamme toinen toisiamme hyvässä hengessä. Toimimme paremmin ryhmänä, emmekä ole enää niin tarkkoja omien tonttiemme rajoista. Jokaisen johtoryhmäläisen osaaminen ja näkemys on valjastettu yhteiseen käyttöön.

361 on aidosti erilainen, loistava työkalu. Nostimme fokukseen johtoryhmämme keskinäiset suhteet ja tulokset todella kantavat arjessamme.