Organisaation uudistaminen ja yhtenäisyys lähtee yhdessä tekemisestä

Cadmatic osti hollantilaisen ohjelmistoyritys NCG:n, jonka kanssa se oli tehnyt yhteistyötä jo parikymmentä vuotta. Oston jälkeen tavoitteena oli organisaation uudistaminen yhdistämällä kahden yrityksen toiminnot ja rakentamalla yksi yhtenäinen, globaali organisaatio.

Olemme alusta alkaen halunneet rakentaa eri toimistojemme välille yhteisen, arvomaailmaamme henkivän kulttuurin. Arvojen muodostuminen tuntui hyvältä alustalta yhteisen kulttuurin kehittämiselle, toimitusjohtaja Jukka Rantala selvittää.

Cadmaticilla on toimistot yhdeksässä maassa ja oli alusta asti selvää, että arvoja lähdetään rakentamaan koko organisaation voimin. Organisaatioilla oli entuudestaan erilaiset tavat toimia ja työskennellä, mutta osallistavan arvotyöskentelyn myötä johto pääsi alusta alkaen lähelle työntekijöiden ajatusmaailmaa.

Prosessi auttoi ymmärtämään, että asiat, jotka ovat osalle itsestäänselvyyksiä, eivät ole sitä kaikille. Ihmiset ajattelevat tällaisista teemoista eri tavalla. Jokaiselle on arjessa omat haasteensa, jotka tulivat prosessin myötä näkyviksi. Ymmärsimme, millainen arvopohja organisaatiossamme tällä hetkellä on ja mitä asioita haluaisimme entisestään vahvistaa, Rantala painottaa.

Digialusta toi globaalin organisaation yhteen

Arvotyö koostui Cadmaticilla johdon haastatteluista, organisaation yhteisistä työpajoista, pienryhmäsessioista ja vertaissparrailusta. Työskentelyä kannateltiin Humapin digialustalla niin isoissa, monipaikkaisissa työpajoissa kuin tapaamisten välilläkin.

Keskustelu alustalla lähti yllättävän hyvin liikkeelle. Työkalulla oli tärkeä rooli keskustelujen käymisessä ja ajatusten jakamisessa, kun ihmiset osallistuivat workshopeihin eri puolilta maailmaa. Keskustelun läpinäkyväksi tuleminen avasi myös omia silmiäni.

Kun organisaation arvot oltiin saatu valittua, oli edessä Rantalan mukaan ehkäpä prosessin tärkein vaihe – arvojen todeksi eläminen.

Arvotyö oli oikeastaan alkusysäys tekemisellemme. Saimme rakennettua keskusteluyhteyden kaikkien toimistojen välillä. Ympäri maailmaa olevat tiimit saivat äänensä kuuluviin. Yhdessä tekemisen meininki kasvaa tällaisten prosessien myötä varmasti. Työntekijämme arvostivat sitä, että saivat olla mukana arvoprosessissa alusta saakka, Rantala iloitsee.