Paulig Groupin strategiatyö kattaa koko organisaation

Paulig-konserni on kasvanut isoksi kansainväliseksi elintarviketeollisuuden organisaatioksi, jonka sisällä toimii monta vahvaa brändiä. On kuitenkin tärkeää, että organisaatio on sisäisesti yksi yhtenäinen yritys, jossa on yhteinen missio, kulttuuri ja identiteetti. Tätä yhtenäisyyttä haluttiin vahvistaa 140-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.

Kaikkiaan lähes vuoden mittaisessa organisaation uudistamisprosessissa koko henkilöstö osallistui missiotyöhön ja strategiseen kehittämiseen, hauskalla ja innostavalla tavalla.

Uskon, ettei meillä ole enää ainuttakaan työntekijää, joka ei tuntisi missiotamme ja olisi sen takana. Loimme organisaatioomme jotakin uutta, yhteisesti tärkeää, sanoo Paulig-konsernin viestintäjohtaja Anita Laxén.

Mission todeksi elämisen prosessi toi meitä aidosti lähemmäs toisiamme. Yhteinen kulttuurimme vahvistui ja ihmiset oppivat tuntemaan kollegoitaan yli organisaatio- ja maarajojen, iloitsee sisäisen viestinnän päällikkö Piia Puska.

Strategiatyö osallisti koko organisaation mukaan

Paulig-konsernin lähti yhdessä Humapin kanssa rakentamaan koko organisaation osallistavaa prosessia, jossa johto haastoi henkilöstön mukaan missiotyöhön. Missio ”Exploring Great Taste” – eli parhaiden makujen etsiminen – on konsernin yhteinen tavoite. Henkilöstö kutsuttiin tekemään lyhyitä videoita joukkueina, yrityksen arvoja kunnioittaen. Prosessi rakennettiin Humapin  yhteistyöalustaa apuna käyttäen.

Uskomme siihen, että kasvua ja tehokkuutta voidaan saavuttaa vain silloin, kun henkilöstöllä on tahto ja ilo tehdä yhdessä töitä. Siihen tarvitaan vahva kulttuuri ja halusimme saada koko henkilöstön rakentamaan kulttuuriamme, kertoo Puska.

Parhaat missiovideot palkittiin samanaikaisesti seitsemässä eri maassa järjestetyissä 140-vuotisjuhlissa. Juhlan aikana kaikissa maissa juhlivat työntekijät pääsivät myös tapamaan toisiaan verkon välityksellä myös tapaamisnurkkauksessa eli ”meeting cornerissa”.