Pedagoginen ja substanssiosaaminen kohtaavat – Konecranes

Humap ja Konecranes Services suunnittelivat yhteistyössä globaalin valmennusohjelman Konecranes Servicen toteutettavaksi. Branch Management Training –nimeä kantaneessa asiantuntijaroolin kehittämisohjelmassa Humap toimi Konecranesin pedagogisena kumppanina, leadership-asiantuntijana ja fasilitointimenetelmien kouluttajana. Varsinaisen valmennusohjelman vetivät Konecranes Servicen omat esimiehet, Humapin kanssa laaditun suunnitelman pohjalta.

Humapin konsultti organisoi yhteiset suunnitteluworkshopit, vastasi ohjelman, materiaalin ja käsikirjoituksen laadinnasta sekä koulutti Konecranesin esimiehet ohjelman vetäjiksi ja valmentajiksi. Konsultilla oli myös ohjelman pilotissa coachin ja arvioijan rooli.

Valmennusohjelma rakentui viidestä päivästä (yksi viikko), joilla jokaisella oli oma teemansa. Päivien aikana ohjelmia toteutettiin yhteensä noin 30, yhdessä oli kerrallaan mukana noin 16–20 johtajaa.

Ohjelman periaatteena oli osallistaa ja aktivoida osallistujat yhteiseen keskustelun ja asioiden työstämiseen sekä merkitysten rakentamiseen. Koulutuksessa hyödynnettiin muun muassa draama-harjoitteita, akvaariokeskusteluja, Gallery Walk –ryhmätyöskentelyä ja piirtämisharjoitteita, selvittää Humapin konsultti.

Ohjelman tavoitteena oli uuden strategian lanseeraus, HR prosessien ja työkalujen linkittäminen osaksi esimiehen toimintaa sekä esimiehen roolin tarkastelu strategian toteuttamisen ja ihmisten johtamisen näkökulmasta. Tarkoituksena oli myös kasvattaa organisaation osaamista osallistavan ja vuorovaikutteisen kulttuurin kehittämisessä.