Protaconin muutos lähtee organisaatiokulttuurista

Protacon on suomalainen teollisuuden, asiantuntijaorganisaatioiden sekä palveluliiketoiminnan erikoisosaaja, joka tuottaa joustavia ratkaisuja tuotannon, tuotekehityksen ja ylläpidon tarpeisiin.

Vastikään 25 vuotta täyttänyt Protacon otti Humapin mukaan liiketoimintansa kehitysohjelmaan, jonka teemana oli asiakkuuksien johtaminen ja palveluiden tuotteistaminen.

Kun maailma ympärillä uusiutuu, yrityksiltä vaaditaan kehitysloikkia edesauttamaan liiketoiminnan kasvua. Koimme, että oman näkemyksemme kirkastamisen ja selkeyttämisen tueksi tarvitaan aika ajoin ulkopuolistakin jäsentelyä, kuvaa Jarkko Kosonen, liiketoimintajohtaja Protaconilta.

Kysyntä ajoi Protaconin muutoksen eteen

Kosonen kertoo kehityshankkeeseen ryhtymisen taustalla olleen tarve skaalata toiminta uudelle tasolle. Markkinoiden kysyntä sekä ostokäyttäytymisen ja ostajien muutos haastavat vanhat tavat toimia.

Diginatiivien siirtyminen työelämään vaikuttaa joka päivä siihen, miten tarjoamiamme palveluita ostetaan ja käytetään. Tavoitteenamme on vastata muutokseen tarjoamalla parempia ja uuden tyyppisiä palvelukokemuksia sadoilletuhansille loppukäyttäjille ja kymmenilletuhansille pääkäyttäjille, joita tänään ja huomenna palvelemme vahvasti muuttuvassa maailmassa, Kosonen kuvailee.

Tavoitteen saavuttamiseksi lähdettiin tarkastelemaan syvemmin palvelutuotteistamisen ja asiakkuuksien johtamisen teemoja. Sen myötä koko kehityshankkeen ytimessä havaittiin pohjimmiltaan olevan kyse organisaation kulttuurin ja osaamisen kehittämisestä. Näin ollen kehitysprosessia lähestyttiin muutostarpeen ymmärtämisen ja sisäistämisen kautta, jossa osaamisen ja sisäisten yhteistyösuhteiden vahvistaminen olivat keskiössä.

Humap muistuttaa omasta substanssiosaamisesta

Kehitysprosessin työstöön valittiin työryhmä, joka edusti kehitettäviä toimintoja pienoiskoossa: miehiä ja naisia, kaikista ikäluokista ja eri rooleista.

Henkilöstön kanssa työskentely muistutti meitä siitä, että ihmisissä piilee valtavia voimavaroja, kun heidät tempaistaan perustyöstä kehittämiseen. Ihmiset yllättävät positiivisesti siinä, kuinka paljon heissä on energiaa arjen uudistamiseen, Kosonen hehkuttaa.

Humap on ollut prosessissamme hyvä innostaja ja jäsentäjä oman substanssiosaamisemme rinnalla. Valitsimmekin Humapin mukaan kehitysprosessiin kumppaniksi, emme tietoa kaivoon kaatavaksi kouluttajaksi. Yhteistyömme on ollut hyvin antoisaa sekä omaa näkemystämme avartavaa ja jäsentävää. Humap toimi meille peilinä ja auttoi meitä löytämään ja toteuttamaan ratkaisuja itse.