Uusia näkemyksiä OAJ:lle strategiaprosessin avulla

Opetusalan ammattijärjestö OAJ ryhtyi suureen strategiaprosessiin tavoitteenaan päivittää organisaation missio, visio ja päätavoitteet. Humap valittiin prosessiin tuomaan uusia näkemyksiä strategiatyöhön.

Halusimme katsoa kaikkien toimintaamme ohjaavien asiakirjojen väliset yhteensopivuudet. Lähdimme siis hyvin laajaan periaatteelliseen uudistukseen. Strategiaprosessin keskiössä oli mission ja vision modernisointi ja arvojen läpikäynti, organisaation puheenjohtaja Olli Luukkainen selvittää.

Kaikki tahot haluttiin kutsua mukaan prosessiin, mikä OAJ:lla tarkoittaa toimistohenkilöstöä, puheenjohtajistoa, hallitusta, toimikuntia ja valtuustoa. Näin strategiaprosessin osallistujien määrä muodostui niin laajaksi, että mukaan kaivattiin ulkopuolistakin osaamista.

Halusimme osallistaa sisäisiä toimijoitamme laajasti, mutta samaan aikaan pyrimme myös muodostamaan kiteytyneen strategian. Haaveenamme oli tiivistää toiminnan päätavoitteet, joista saisi yhdellä silmäyksellä käsityksen siitä, mistä strategiassa on kyse ja mikä siinä on tärkeää. Aluksi emme uskoneet, että saisimme puristettua strategian näin tiiviiksi, yhdelle sivulle mahtuvaksi paketiksi, OAJ:n kehittämispäällikkö Kirsi Valto kertoo.

Yhdessä tekeminen on kaiken A ja O

Luukkainen sanoo yhdessä työstämisen olleen koko prosessissa ensiarvoisen tärkeää. Organisaation eri tahojen huomioiminen ja mukaan ottaminen oli mahdollista Humapin digialustan avulla. Valto avaa työkalulla olleen strategiaprosessin toteuttamisen kannalta merkittävä rooli.

Digialustan avulla pääsimme nopeasti kiinni siihen, mikä kommenteissa oli olennaista ja mikä henkilöstömme ajatuksissa nousi tärkeäksi. Alkuun strategiaprosessin avaaminen suurelle joukolle huoletti. Ilman digialustaa emme olisi onnistuneet keräämään kaikkea sitä materiaalia, jonka nyt saimme, saati löytämään kaikesta materiaalin määrästä keskeisintä sisältöä osaksi strategiaamme, Valto kuvaa.

Yhteinen tausta takasi vaivattoman prosessin

Olemme todella tyytyväisiä prosessin läpivientiin. Ehdotus meni ensi yrittämällä valtuustossamme läpi, sillä prosessia jumpattiin monella tasolla, oikeiden ihmisten kanssa, oikeina ajankohtina. Ammattitaitoisten ohjaajien apu on myös ollut onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää, Luukkainen kiteyttää.

Konsulttien kanssa työskennellessä ongelmana on joskus, että konsultti ei tunne maastoamme. Humapin konsulttien taustoista oli meidän tapauksessamme etua. Ja mikä tärkeintä, he osasivat parhaalla tavalla kuunnella ja kuulla. Meille tuli olo, että konsultit  todella ymmärsivät, mistä me puhuimme, mikä loi meihin vahvaa uskoa heidän osaamiseensa prosessin tukemisessa. Yhteistyö Humapin kanssa on ollut todella hyvää ja rakentavaa, Luukkainen kuvailee.