Uusia yhteistyötapoja Tampereen teknillisessä yliopistossa

Tampereen teknillinen yliopisto toteutti Humapin tuella mittavan tukipalvelu-uudistuksen. Iso organisaatiomuutos toi tukipalveluihin uutta henkilöstöä laitoksilta ja koko tukipalveluiden rakennetta oli uudistettava. Tukipalveluihin luotiin uusia tiimejä ja yhteistyön tapoja piti päivittää.

Humap on tukenut Tampereen teknillistä yliopistoa muutostyössä tiiviisti viimeisimpien vuosien aikana. TTY:n henkilöstöasiantuntijan Seija Vehmasahon mukaan ulkopuolisen kumppanin mukaanotto tukipalveluprosessin vetäjäksi oli luonnollista. Humapin Jaana Piikkilällä oli jo tuntemusta organisaation toimintatavoista ja henkilöstön toimenkuvista, joten yhteistyöhön alkaminen oli mutkatonta.

Annoimme prosessin vetovastuun ulkopuoliselle kumppanille, sillä tarvitsimme apua siihen, miten tällaista isoa tukipalvelu-uudistusta kannattaa vetää. Ulkopuolisen mukanaolo myös usein lisää henkilöstön sitoutumista kehittämistyöhön. Yhteistyö Humapin kanssa oli todella hedelmällistä, Vehmasaho kuvailee.

Kolmivaiheinen prosessi käynnisti toiminnan kehittämisen

Tukipalvelu-uudistus muodostui kolmesta vaiheesta. Ensin koko henkilöstö kutsuttiin koolle kehitystyön aloitustilaisuuksiin, joissa johto oli läsnä vastaamassa henkilöstöä askarruttaviin kysymyksiin. Uusi organisaatiorakenne ja tukipalveluiden muutokset herättivät työntekijöissä monia kysymyksiä.

Yhteisten kohtaamisten jälkeen Jaana jatkoi työtä esimiesten kanssa. Heitä tuimme tiimisopimusten tekemisessä ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. Lisäksi Jaana oli viiden tiimimme kanssa konkreettisesti tekemässä tiimisopimusta, Vehmasaho kuvailee.

Yhteistyöprosessi oli hyvä käynnistys tiimiemme toiminnalle ja tiimityön kehittämiselle.