Pysyvä muutos organisaatiokulttuuriin

Vuonna 2013 seitsemän Varsinais-Suomen itsenäistä Työ- ja elinkeinotoimistoa integroitui yhdeksi, yhteiseksi kokonaisuudeksi. Toimipisteet jäivät elämään, mutta keskustelukulttuuria piti alkaa rakentaa ja yhteistyötä kehittää koko 200 hengen kesken.

Elämme turbulenttia aikaa, joten on todella tärkeää, että voimme pysähtyä ja löytää tapoja käsitellä tulevaisuutta yhdessä. Keskustelun ja yhteistyön avulla luomme ymmärrystä siitä, miten tuemme toisiamme arjessa, kuvailee TE-toimiston johtaja Kjell Henrichson.

Keskustelukulttuurin kehittämisen ytimeen nousi palautekulttuurin tarkastelu. Humapin tukemana teeman ympärille rakennettiin arkeen kytkeytyvä palautekulttuurin oppimisprosessi.

Keskiössä olivat palautekeskustelut, kiitoksen osoittaminen, rakentavan palautteen antaminen sekä palautteen vastaanottaminen. Keskeistä oli, että työtä tehtiin koko henkilöstön kanssa ei ylhäältä alas johto vetoisesti, Henrichson kuvaille.

Tavoitteenamme oli luoda kokonaisuuden avulla alkusysäys palautekulttuurin kehittämiselle ja saada hyvät käytännöt aidosti juurtumaan arkeen. Työmme on jatkuvasti yhä enemmän yksin tekemistä, mutta muutosten keskellä tarvitsemme tukea toinen toisiltamme. Kollegoita pitää muistaa, sanoo TE-toimiston kaikukehittäjä Maaret Mast.

Palaute on hyvä ja rakentava asia. Se luo positiivista virettä, Mast jatkaa.

Pitkäaikaisia vaikutuksia hakemassa

Palautekulttuurin kehittämistyöhön lähdettiin Mastin mukaan kovin odotuksin. Projekti- tai hankeajattelun sijaan organisaatiossa haluttiin lähteä toden teolla muuttamaan tekemistä. Vastaanotto oli pääosin hyvää, vaikkei palautteenanto juurru hetkessä kulttuuriin.

Saimme kokonaisuudesta positiivista palautetta. Ihmiset tulivat paikalle ja olivat halukkaita keskustelemaan. Kokonaisuus poiki uusia päänavauksia, Mast valottaa.

Lisäksi digitaalisuuden mukaanotto heti alusta alkaen herätti kiinnostusta. Digitaalisuus on tulevaisuutta. Meilläkin keskustelu lähti käyntiin ja olimme aktiivisia digialustalla, Henrichson lisää.

Etenkin seminaareissa digialustan rooli oli kaksikon mukaan merkittävä. Massatilaisuuksissa ääneen uskaltautuu tavallisesti 1–2 ihmistä, mutta alustan kautta jokainen osallistuja pääsi jakamaan kokemuksia ja ajatuksia.

Digitaalisuuden lisäksi Humapin konsulttien ihmisläheinen tapa olla henkilöstömme kanssa oli positiivista. Kohtaamiset olivat täynnä kansantajuista, lämmintä vuorovaikutusta, eivätkä kohtaamiset menneet luennoimiseksi, Mast muistelee.