YARA, Uudenkaupungin tehtaat

Tarve esimiestyön kehittämiseen, tehtäväalueiden selkiyttämiseen ja työmotivaation lisäämiseen sai Yara Suomi Oy:n Uudenkaupungin tehtaan lähtemään kehittämisprosessiin. Työn mielekkääksi kokeminen ja työmotivaation kasvattaminen sekä yhteistyön kehittäminen olivat nousseet teemoiksi, joihin koettiin tärkeäksi paneutua yhdessä.

Organisaatiossamme on tehty säännöllisesti työhyvinvointi- ja ilmapiirimittauksia. Huomasimme näiden tulosten pohjalta, että yhdellä osastollamme oli tarve ilmapiirin parantamiselle ja yhteistyön kehittämiselle. Päätimme tarttua haasteeseen, sillä meille jokainen osasto on yhtä tärkeä, kertoo Yaran HR Business Partner Eija Kesti.

Osastolla oli ollut viime aikoina työhön liittyviä muutoksia, työkiertoa ja työnjaon uudistuksia. Tarve ja halukkuus osaamisen kehittämiseen oli selvästi kasvanut.

Puhalletaan yhteen hiileen

”Yhteen hiileen puhaltamisen meininkiä” lähdettiin Yaran kehittämiskohteeksi valitulla osastolla kasvattamaan prosessilla, jossa jokaisen yksilön näkökulmat ja tunteet otettiin huomioon. Haastatteluista, ryhmäcoachauksista ja muutostyöpajoista koostuneella matkalla pohdittiin yhteisiä haasteita ja onnistumisia sekä etsittiin uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Työntekijöidemme kyky ja halukkuus osaamisen kehittämiseen on kasvanut prosessin myötä. Yhteiset keskustelut yhtenäistivät ja lähensivät työntekijöitämme. Työpajoista lähti päivän päätteeksi pois hyväntuulisia ihmisiä, Kesti iloitsee.

Onnistumisia läpi organisaation

Onnistuneen kehittämiskokonaisuuden takana oli Kestin mukaan paitsi kehityshaluinen työntekijä- ja esimiesryhmä myös työilmapiirin parantamiseen omistautunut organisaation johto. Johtoryhmä oli alusta alkaen kiinnostunut osaston kehittämisestä ja toi aktiivisesti esiin huomioitaan prosessin vaikuttavuudesta.

Olen kokonaisuuteen todella tyytyväinen. Humapin kehitysprosessi ylitti odotuksemme. Tehtaan johtoryhmän omistautuminen prosessiin oli hienoa ja tuloksena saimme aidosti kohennettua osastomme työilmapiiriä, Kesti selvittää.

Prosessi oli meille sisäisesti myös osoitus siitä, että olemme kaikki samalla viivalla ja toimimme arvojemme mukaan: rehellisesti, tavoitteiden mukaisesti ja yhteistyössä toisia kunnioittaen. Ulkopuolisen kumppanin mukanaolo teki prosessista avoimen ja uskottavan.