Yhteiset arvot tehdään koko Efiman voimin

Digitaalisten liiketoiminta- ja  talousprosessien kehittäjä Efima päätti kirkastaa yhteisiä arvojaan koko henkilöstön voimin. Vuonna 2008 perustetun yrityksen johdolla oli alusta asti ollut ajatuksena, että arvot ovat tärkeä osa yrityksen kulttuurin määrittämistä ja ne tehdään yhdessä henkilöstön kanssa.

Arvot ovat organisaation koossa pitävä liima. Halusimme määritellä organisaatiollemme yhteisen arvopohjan ja identiteetin – keitä olemme sekä mitä ja miten haluamme työtämme tehdä, kertoo Efiman henkilöstöjohtaja Tarja Pudas-Jounila.

Organisaatiomme koko on kasvanut viime vuosina nopeasti. Halusimme määrittää yhteistä kulttuuriamme, kiteyttää ja kirkastaa toimintaamme. Mitä isommaksi organisaatio tulee, sitä helpommin se alkaa hajaantua. Tätä halusimme Efimassa välttää.

Arvoprosessi Efiman ytimessä

Arvoprosessi koostui Efimassa alkuhaastatteluista, joissa oli mukana sekä johtoa että henkilöstöä. Marraskuussa 2014 koko porukka kokoontui ensi kertaa yhteen miettimään tärkeimpiä arvojaan. Vuoden 2015 alussa tiimit kävivät keskustelua arvoehdotelmista, ja toisessa workshopissa kevään alulla valittiin tarkasteluun alustavat arvot, joita hiottiin ja muokattiin vielä muutamaan kertaan yhdessä. Kaikkiaan arvoprosessi kesti noin puoli vuotta.

Prosessin tukena oli jatkuvasti Kasvualusta-virtuaalityökalu, joka auttoi dokumentoinnissa ja keskusteluiden ja tekemisen kannattelussa läpi koko arvotyön.

Yhteisen prosessimme ansiosta arvot elävät organisaatiossamme monessa kohdassa. Niitä on käytetty palkitsemisperusteena, rekrytoinneissa, palaverien arvioinnissa, henkilöstökyselyissä ja kehityskeskusteluissa, Pudas-Jounila iloitsee.

Olemme aidosti päässeet sanoista tekoihin! On hienoa nähdä ja kokea, että valitsimme yhteistyöllä kuusi hyvin efimalaista arvoa ohjaamaan tekemistämme. Arvojen vaaliminen on helppoa, kun jokainen on saanut olla mukana luontityössä.

Pudas-Jounilan mukaan Pekka Tokolan ja Pekka Pirhosen mukana olo arvotyössä toi lisäarvoa ryhmälle.

Ulkopuolinen tuo mukanaan aina kysymyksiä, joita emme itse osaisi itseltämme kysyä. Pekat auttoivat meitä jäsentämään ajatteluamme ja haastoivat meitä luomaan arvot, jotka todella vievät työtämme eteenpäin.