Yksilöiden kehittäminen on Varman moniammatillisen yhteistyön perusta

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma tunnetaan tehokkaan organisaationa, jonka työntekijöiden arkea määrittävät monet tarkat säännökset ja yksityiskohdat. Konsultatiivisen työotteen valmennus startattiin ensikerran Varmassa vuonna 2007, minkä jälkeen vuodenmittainen valmennusohjelma on vakiinnuttanut asemansa asiantuntijoiden kehittämismenetelmänä.

Henkilöstön kehittämispäällikkö Leena Korppoon mukaan valmennus on opettanut kävijöilleen ennen muuta aktiivisen kuuntelun taitoa.

Kenenkään ei tarvitse tietää kaikkea eikä kellään ole varastossa valmiita vastauksia kaikkiin tilanteisiin. Jokainen voi oppia, opetella ja selvittää, Korppoo valottaa.

Syksyllä 2014 Varma ja Humap Oy käynnistivät sarjassaan kahdeksannen Konsultoivan työotteen valmennuksen, johon osallistuu kymmenkunta koulutettavaa. Kaikissa ryhmissä on ollut mukana väkeä laajalti eri osastoilta – muun muassa it-suunnittelijoita, projektipäälliköitä, asiakasneuvojia sekä eläke-, sijoitus- ja HR-palvelujen asiantuntijoita.

Valmennus on saavuttanut suuren suosion läpi talon. Ideana on, että tämä toimisi kohtaamispaikkana työntekijöillemme. Valmennuksessa eri osastojen ihmiset tutustuvat ja näkevät, miten toiset tekevät työtä, Korppoo selvittää.

Ryhmä opettelee yhdessä konsultatiivisen työotteen periaatteita: kuuntelemista, tarkentamista ja kokonaisvaltaisen osaamisen hyödyntämistä. Harjoituksissa saa kuvan työkavereiden työstä ja asiakastyömme monet eri puolet tulevat näin tutuiksi. Tämä on oiva tapa oppia ymmärtämään varmalaisten työn erilaisia näkökulmia ja tavoitteita.

Valmennussarja luotiin asiakasta kuunnellen

Konsultoivan työotteen valmennussarjassa on Humapilta ollut alusta alkaen mukana organisaatiokonsultti, psykologi Pekka Tokola. Korppoo ja Tokola ovat suunnitelleet ja kehittäneet konseptia yhteistuumin. Valmennuksen tavoitteena on päästä jakamaan omia kokemuksia ja ajatuksia sekä kehittyä konsultoivana asiantuntijana. Myös konsultointityön erityispiirteisiin tutustuminen yhdessä on tärkeää.

Juttelemme haasteista, joita mukanaolijat kohtaavat arkityössään juuri nyt. On tärkeää, että Pekka saa kuvan siitä, millaisiin asioihin mukanaolijat haluavat panostaa ja mikä on heille tärkeää, Korppoo sanoo.

Jokainen valmennusvuosi on personoitu senkertaisen osallistujajoukon mukaan. Tavoitteisiin pyritään Varmalla omien asiakastilanteiden läpikäynnillä, konsultoivan roolin tutkimisella ja kokeiluilla sekä ajatusmallin ja soveltamisalueen laajentamisella.

Pekka on todella taitava laittamaan ihmiset itse tekemään ja oppimaan. Mukanaolijat saavat itse hoksata ja huomata, mitä oppivat. Ad Hoc -toimintatapa on huomattavasti perinteisiä kalvosulkeisia toimivampi tapa saada ihmiset mukaan. Saamme kokeilla ja etsiä yhdessä, kiittelee Korppoo.

Asiantuntijana kehittymisen eväitä

Konsultoivan työotteen merkitys kasvaa Korppoon mukaan vakuutusalallakin jatkuvasti. Moni koulutuksen käyneistä asiantuntijoista on rohkaistunut siirtymään uusiin tehtäviin Varman sisällä, kun valmennuksesta on saanut uutta ymmärrystä ja rakennusaineita asiantuntijana kehittymiseen.

Mutta mitä konsultoiva työote konkreettisesti tarkoittaa työeläkevakuutusyhtiön toiminnassa?

Asiakastyössä esimerkiksi kuntoutus- ja ratkaisuasiantuntijat ovat aikaisemmin tehneet työtä paljon puhelimitse tai sähköpostilla. Nyt tavoitteena on, että he menevät fyysisesti asiakkaalle. Teemme muun muassa työkyvyn ohjausta, jotta työeläkkeelle jäämisten määriä voitaisiin vähentää.

Valmennus on rohkaissut asiantuntijoitamme lähestymään entistä aktiivisemmin asiakkaitamme ja auttamaan heitä työkykyhaasteissa. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäänti on iso taloudellinen haitta organisaatiolle, mutta sen merkitys ihmiselle itselleen on niin ikään valtava, Korppoo kertoo.

Varmassa on tehty konsultoivan työotteen kehittämisen eteen pitkäjänteisesti töitä ja saatu siitä hyvää palautetta niin koulutusohjelmaan osallistuneilta kuin heidän esimiehiltäänkin.

Hyvä palaute on kannustanut meitä jatkamaan. Tavoitteenamme ollut osastojen ja asiantuntijoiden yhteistyön tiivistäminen näyttää onnistuneen. Voimme tarjota asiakkaillemme nyt kokonaisvaltaista palvelua sirpalemaisen asiantuntijaosaamisen sijaan. Myös sisäinen prosessien ja työtapojen kehittämistyömme on saanut kiitosta. Meillä on tälläkin hetkellä meneillään todella mittavia hankkeita, joissa konsultatiivisen työotteen valmennuksista saaduilla opeilla on ollut suuri merkitys.