Fast expert teams – Sosiaaliset innovaatiot syntyvät nopeissa moniosaaja-asiantuntijaverkostoissa

Humap on ollut Fast expert teams -toimintamallin menestysmatkalla jo vuodesta 2020 lähtien. Jo pandemian alkuviikoilla olimme ensimmäisessä FET prosessissa LUT:in, Aalto-yliopiston ja Sitran kutsumana mallintamassa ja kätilöimässä digitaalisen yhdessäohjautuvuuden ja itseohjautuvien solutiimien toimintamallia käytännön näkökulmasta. Sittemmin menetelmä on saanut kansainvälistä tunnustusta ja saavuttanut syyskuussa 2022 sosiaalisten innovaatioiden palkintosarjassa hopeasijan Euroopassa. Kuluneiden kuukausien aikana Työ2030-ohjelmassa Humapin FET-fasilitointitiimi on auttanut tuottamaan ratkaisuja kansallisesti merkittäviin kehittämishaasteisiin sekä valmentanut lisää tulevia FET-fasilitaattoreita.

Mistä tässä uudessa täysin digitaalisessa yhteiskehittämisessä on kyse?

Fast expert teams (FET) -työskentelyllä tarkoitetaan väliaikaisten asiantuntijatiimien työskentelyä haastavan tehtävän ratkaisemiseksi yli ammatti- ja organisaatiorajojen rajatuksi ajaksi. Merkityksellinen haaste herättää erilaisten ihmisten kiinnostuksen.

Asiantuntijat kootaan yhteen tietyn haasteen tai tehtävän ratkaisemista varten, koska juuri heillä on tarvittavaa tietoa tai kokemuksellista näkemystä. Diversiteetti on tärkeä näkökulma riittävän moninäkulmaiseen kehittämiseen. Työskentelyn ydin on kompleksinen, merkityksellinen kysymys tai haaste, jota mikään organisaatio / organisaation osa tai rooli ei pysty yksin ratkaisemaan.

Toisin kuin projekteissa tilaaja ei kuitenkaan määritä lopputuloksia, vaan osallistuvat erilaiset asiantuntijat etsivät yhdessä ratkaisuehdotuksia kiperiin kysymyksiin. Solutiimit organisoituvat itseohjautuvasti.Työskentely tapahtuu neljän viikon aikana digitaalisen yhteistyön kautta

Miksi Fast expert teams -työskentelyssä saadaan ainutlaatuisia tuloksia?

Tuloksellisuus näkyy haasteeseen liittyvissä innovatiivisissa ideoissa ja uusissa näkökulmissa sekä myös monimuotoisena oppimisena. Tässä blogissa nostetaan kolme hyötyä – tulevissa blogeissa enemmän ja tarkemmin.

  • Yksi FET-yhteiskehittämisen hyöty on nopeus. Työskentely alkaa heti ja joka viikko esitellään välituloksia, joista ratkaisuehdotusten työstö saa lisävoimaa.
  • Toinen hyöty on erilaisten asiantuntijoiden osaamisen ja potentiaalisuuden esille tuleminen. Joku voi käyttää FET:issä syvintä asiantuntemustaan, toisen lisäarvo tulee esille hyvien kysymysten esittämisessä, kolmas loistaa kiinnostuksellaan ja loistavilla tiedonhakutaidoillaan, neljäs edustaa aitoa kohderyhmää.
  • Kolmas hyöty syntyy FET-prosessiin kuuluvasta läpinäkyvyydestä ja luottamuksesta – se mahdollistaa solutiimien välisen ristiinpölytyksen ja ideoiden jatkojalostamisen.

Neljä yhteiskunnallisesti merkittävää haastetta FET-tiimien työstettävänä

Fast expert teams eli FET-toimintamalli on luotu kompleksisiin, yli erilaisten sektorirajojen ylettyviin haasteisiin. Osaajapula – jos mikä – on tällainen ongelma, jota ei voi yksittäisessä organisaatiossa ratkaista kestävällä tavalla. Kaikki alkuvuoden aikana toteutetut FET:it käsittelivät osaajapulaa eri näkökulmista.

  • Seinäjoen kaupungin toimeksiannosta kehitettiin yrityslähtöisiä käytäntöjä julkisten hankintojen työllistämisehdon soveltamiseksi
  • Teknologiateollisuus ry:n tilaamana keksittiin ratkaisuja laajaan problematiikkaan koskien kv-osaajien saamista Suomeen
  • Suomen Kasvukäytävä puolestaan etsi ratkaisuja siihen, miten jo Suomessa olevat kv-opiskelijat löytäisivät paikkansa suomalaisessa työelämässä ja yhteiskunnassa
  • Hämeenlinnan kaupunki ja VATES-säätiö etsivät jo ennalta ratkaisuja siihen, miten jatkossa TE2024-uudistuksen myötä saumaton yhteistyö sujuu kuntien työllisyyspalveluiden ja sosiaalista tukea tarvitsevien työnhakijoiden välillä.

Blogisarjamme Fast expert teamseista käynnistyy

Tämä kirjoitus on johdanto moniosaiseen blogisarjaamme, jossa Humapin FET-fasilitointitiiminä tuomme esiin keskeisiä löydöksiä ja oivalluksia näistä neljästä FET:stä, jotka toteutuivat Työ2030-ohjelmassa tämän hallituskauden loppumetreillä.

Olemme saaneet yhdessä kunkin tilaajatiimin ja yhteensä yli 200 erilaisen vapaaehtoisen ihmisen kanssa kulkea yhteisen n. 1,5 kuukauden matkan. Lämmin kiitos kaikille aktiivisuudesta ja ajatuksistanne. Kokemusten ja oppimisten lisäksi syntyi ratkaisuideoita, joita voi syntyä vain FET:issä. Näistä tulemme kertomaan enemmän tulevissa blogeissa, jossa tuomme esiin myös FET-kehittämiseen liittyviä erilaisia näkökulmia ja onnistumiseen liittyviä tekijöitä.


Lähteet:

Digitaalisuus mahdollistaa nopeat ja tehokkaat organisoitumismuodot 

Digitaalinen yhteistyömalli Fast expert teams palkittiin kansainvälisessä kilpailussa

Työterveyslaitoksen Työ2030-sivulle koskien työelämäinnovaatioita

Fast expert teams toteutuksia Työ2030-ohjelmassa vuonna 2023