Growth culture: The power of “we”

Kasvukulttuuri on monen yrityksen strategian ytimessä. Kasvua haetaan etsimällä uusia asiakkaita olemassa oleville tuotteille, kehittämällä uusia tuotteita nykyisille asiakkaille tai vaikkapa laajentumalla uusille markkina-alueille. Kasvun mahdollisuuksia etsitään usein myös perinteisten toimialojen ja digitalisen liiketoiminnan risteyskohdista. Parhaimmillaan digitaalisuus mahdollistaa tehokkaamman markkinoinnin ja myynnin, tehokkaan valmistuksen, läpinäkyvän toimituksen ja oikea-aikaisen huollon. Kasvun mahdollisuuksia on siis paljon ja erilaisia keinoja niiden tunnistamiseen vielä enemmän. Mutta selvää on se, että monimutkaistuvassa maailmassa harva pärjää yksin!

Muuttuva toimintaympäristö tarvitsee uudenlaisia strategiaraameja

Monimuotoinen toimintaympäristö vaatii uusia tapoja hahmottaa oman organisaation, asiakkaiden, kilpailijoiden ja yhteistyökumppaneiden tavoitteita ja toimintatapoja.

Maailma on nopeasti muuttuva paikka. Siinä missä perinteiset organisaatiorajat syntyivät luomaan tehokkuutta, on tämän päivän kasvu kilpajuoksua, jossa nopein valtaa markkinat ja hitaat jäävät nuolemaan näppejään. Ehkäpä siksi on olennaista ymmärtää oman organisaation vahvuudet ja heikkoudet, ja luoda avoin yhdessä tekemisen ja oppimisen kulttuuri. Se, joka mahdollistaa monimuotoisen yhdessä tekemisen oman organisaation sisällä ja yhdessä erilaisten kumppaneiden kanssa.

The power of we – yhdessä saamme aikaan paremmin ja nopeammin

Yhdessä tekeminen on näytön paikka. Se lähtee avoimuudesta ja luottamuksesta, kyvystä tunnistaa omat strategiset vahvuudet ja heikkoudet – mutta ennen kaikkea kyvystä ja halusta avata oman organisaation strategia ja sen ajurit kumppaneille. Aito yhdessä tekeminen perustuu jaetulle merkitykselle ja tekemisen tavalle – kasvukulttuurille, jossa jokainen kumppani jättää egon narikkaan ja tuo pöytään omat supervoimansa. Näin syntyy toisia kunnioittava ilmapiiri, jossa ongelmanratkaisu ja luovuus saavat siivet ja jossa vauhti korjaa virheet kun opitaan yhdessä. Parhaimmillaan yhdessä tekemällä syntyy parempia ratkaisuja, nopeammin ja tehokkaammin. Siksi yhdessä tekeminen luo usein edellytykset nopeampaan kasvuun kumppanien kanssa.

Strategia ja kasvukulttuurin mahdollistaminen on meille Humapissa sydämenasia. Olipa kysymyksessä organisaation oma tai yli organisaatiorajojen ulottuva strategiatyö, meiltä löytyy pakillinen uusia työtapoja, jotka yhdistävät parhaat käytännöt ja uudet toimintamallit. Niiden avulla asiantuntijamme ovat valmiita osallistamaan parhaimmillaan satoja tai tuhansia ihmisiä tekemään yhteistyötä sekä kasvokkain, että digitaalisissa työympäristöissä. Siitä syntyy radikaali humaanius – tapa tuoda ihmiset ja teknologia yhteen niin että kaikki voittavat. Uskomme, että meissä on voimaa – ja yhdessä saamme aikaan enemmän. Jos kiinnostaa kuulla lisää, niin jutellaan!


Kirjoittaja Sari Kola toimii Humapissa ekosysteemien, kasvukulttuurin ja inhimillisen strategiatyön kehittäjä.

TUTUS