Johtamisen uusi tyyli, ryhti
ja tahti

Miten saavutat tasapainon ihmisten johtamisen ja tulosten saavuttamisen välillä unohtamatta henkilöstön fiiliksen ja innostuksen jatkuvaa havainnointia?

Me tuemme johtajia, mahdollisesti juuri sinua, hyödyntämään johtamisen työkaluja, jotka luovat henkilöstölle onnistumisen olosuhteet monipaikkaisessa- ja hybridityössä. Todellinen johtajuus luo uusia reittejä, joissa liiketoimintaa, yhteistyötä, ihmisten kasvua ja teknologiaa kehitetään yhtenä kokonaisuutena.

Uudella johtamistyylillä pito-ja vetovoimaa

Hyvän johtamisen ansiosta teillä on kaikki edellytykset olla haluttu ja menestyvä työnantaja. Tasapainoinen ja kokonaisvaltainen johtaminen tehostaa muutoksen läpivientiä ja saa henkilöstönne kokemaan työssään enemmän merkityksellisyyttä kuin koskaan aiemmin.

Näin saatte tarvitsemaanne pito- ja vetovoimaa, jotta olette epävarmassa toimintaympäristössä kyvykkäitä tuomaan esiin koko potentiaalinne.

Samalla kun panostatte tulosten saavuttamiseen, on henkilöstön sitoutuminen menestyvän organisaation edellytys.

Opitte hyödyntämään vuorovaikutteista johtamistapaa, joka vastaa nykyajan haasteisiin – rakentaen kulttuuria, jossa jokainen työntekijä tulee tasavertaisessti kuulluksi, kokee olevansa arvostettu ja osaava

Vain yhdessä voidaan luoda vahvaa ja tuloksellista organisaatiokulttuuria. Kestävät muutokset edellyttävät päivittäisen käyttäytymisen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön uusien tapojen omaksumisen.

Jaettu johtajuus ja henkilöstön vastuun ottaminen rakentuu osaksi arjen toimintamalleja silloin kun johtamisessa opitaan siirtämään huomio itsestä muihin ihmisiin ja yksilön johtamisesta toiminnan ja systeemin johtamiseen.

Tavoitteellisella ja inhimillisellä johtamisella varmistatte, että ihmiset ovat samaan aikaan sekä tuottavia että voivat hyvin monipaikkaisessa- ja hybridityössä.

Käytössänne on konkreettisia keinoja, jotka auttavat esihenkilöitä hyödyntämään digitaalisia työkaluja tehokkaasti. Tämä mahdollistaa työn sujuvuuden ja parantaa organisaationne tuloksellisuutta.

Sanoista tekoihin ja tuottaviin toimintatapoihin

Johtaminen vaikuttaa merkittävästi jokaisen organisaation kasvuun, henkilöstön sitoutumiseen, hyvinvointiin ja kulttuuriin. Kun tuottavuuden heikko nykytila on lähes jokaisen johtajan murhe, vievät säännöllinen viestintä, avoin ja kannustava ilmapiiri sekä teknologian hyödyntäminen kohti vuorovaikutuksellisempaa ja inspiroivampaa johtamistatyyliä – kutsuen kaikki mukaan!

Vaikuttavia tarinoita asiakkailtamme

”Työmme on kiireistä ja arkiset haasteet ajavat usein kehittämisen edelle. Organisaation kehittäminen vaatii aikaa ja uskallusta. Helpointa olisi jättää kehittämishankkeet sikseen, sillä kysymään ja keskustelemaan lähteminen on johtajalle vaativaa.

Kehittämisprosessimme vei meitä johtoryhmänä paljon eteenpäin. Kohtaamisemme ovat nyt parempia ja meillä on tiedossa työkaluja, joiden avulla voimme kehittää toimintaamme entisestään. Humapin mukanaolo toi meille ison lisäarvon.”

Sami Anttilainen

teknologiajohtaja, Valmet Technologies

”Humapin kanssa kaikki sujui vaivatta ja digialusta toimi todella hyvin. Saimme juuri sen avun, mitä tarvitsimme. Strategiapäivämme oli todella onnistunut. Esimiehiltä tuli positiivista palautetta siitä, miten hyvin he pääsivät osallistumaan keskusteluun.”

Vilhelmiina Wahlbeck, viestintäjohtaja, DNA Oyj

“Organisaatiomuutoksemme myötä uusia, hajallaan olevia tiimejä ja ryhmiä oli paljon. Meidän piti pohtia, miten saamme tiimiytettyä ja ryhmäytettyä eri paikkakunnilla toimivia ihmisiä yhteen.

Työhyvinvoinnin ja -kyvyn johtamisen merkitys korostuu monipaikkaisessa työyhteisössä. Etäältä ei välttämättä ole helppo havaita mahdollisia työkykyä heikentäviä tekijöitä tai työhön liittyviä ongelmia. Siksi säännöllinen yhteydenpito, luottamus ja jokaisen vastuu ottaa puheeksi asioita on tärkeää.”

Heli Kähkölä

työhyvinvoinnin asiantuntija, Kela

Etsitkö rohkeaa kumppania muutosmatkallesi?

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää teidän tarpeistanne ja siitä, miten voisimme
auttaa teitä onnistumaan muutoksessa.