Kasvukulttuuri alkaa asiakkaasta ja kasvaa avoimuudesta

Kasvu lähtee aina asiakkaasta, asiakkaan kriittisistä ja tärkeistä tehtävistä, joihin voimme luoda arvoa. Asiakas saa meiltä joko hyötyjä tai poistamme kipupisteitä. Ilman tätä ei ole tuotteita ja palveluja eikä siten ole liiketoimintaa tai julkisen organisaation (järkevää) tehtävää.

Kulttuurin voidaan nähdä olevan suurin piirtein sama asia kuin tapamme elää.

Kulttuuriin kuuluvat esimerkiksi:

 • ajattelun ja tuntemisen tavat esim. avoimuus,
 • toimintatavat tai -mallit esim. tapa kommunikoida, päätöksenteko, oppiminen, kokeilukulttuuri,
 • autenttisuus, luottamus ja rohkeus tehdä virheitä,
 • tavat ja psykologinen turvallisuus,
 • roolit, oikeudet ja vastuut esim. päätöksenteossa,
 • vakaumukset ja arvojärjestelmät.

Tällöin kulttuuriin kuuluvat kaikki ne asiat, joita olemme oppineet tekemään, arvostamaan, uskomaan, ja joista nautimme. Kulttuuriset piirteet opitaan yhdessä ja erityisesti olemassa olevissa organisaatioissa ne myös poisopitaan.

“Kun on pitkään ollut johtajana ja on tottunut tekemään nopeasti päätöksiä, tulee päivittäisistä johtamistilanteista poisoppimisen tilanteita: “Vanha ja uusi maailma menevät sekaisin. Joku tulee kysymään sinulta jotain asiaa. Automaattisesti tulee selkärangasta ja sanot, että voit tehdä. Sitten mietit, että hetkinen. Enhän minä tätä päätäkään. Sanot perään, että katsokaa tiimissä, miten sopii.” – Katriina Kiviluoto, Solita

Osallisuuden kokemus

Kasvukulttuurin perusta on laajan osallisuuden varmistaminen eli ihmiset eivät vain osallistu vaan he myös kokevat osallisuutta. Kasvuun kuuluu huonosti asioiden pitkä valmistelu taustalla ilman laajaa osallistumista. Osallisuudenkokemus syntyy aikaisesta mukanaolosta, jaetusta tiedosta ja vaikuttamisen tunteesta.

“Tajusimme, ettei vanhalla toimintamallilla voida ratkaista enää tämän hetken moniulotteisia toimintaympäristön haasteita. Reagointikyky on yksi välttämätön edellytys. Nyt hän, kuka huomaa, reagoi ja tekee päätöksen. Työntekijä tarvitsee siihen päätökseen tarvittavat tiedot ja niiden pitää olla heti saatavilla.”  – Sampsa Korkiakoski, Telia

Radikaali avoimuus ja aktiivinen avoimuus

Avoimuus on kasvukulttuurin matopurkki. Kun sen kunnolla aukaiset kerran, et saa matoja enää uudestaan purkkiin. Kunnolla aukaiseminen tarkoittaa tässä radikaalia avoimuutta.

Kaikki mikä ei ole erikseen estetty, tulee olla avointa.

“Olemme jumpanneet nyt viimeisen vuoden [2018] erityisesti läpinäkyvyyttä. Olemme laittaneet avoimeksi esimerkiksi kaikki resurssoitavat tehtävät, sisään tulevat liidit, uudet aukeavat asiakkuudet sekä perustelut miksi ja mihin projektiin ollaan menossa. Nyt ajamme tätä läpinäkyvään muotoon, jotta kaikilla on käytössään sama tieto, pois siitä, että vain tietty porukka saa tietyntyyppiset tiedot”. – Katriina Kiviluoto

On avoimuutta ja aktiivista avoimuutta. “Avoimuus” voi olla jopa sama kuin ei lainkaan avoimuutta, kun saavutettavissa oleva tieto on niin vaikeassa paikassa ja niin pitkän “polun” päässä, että sinne ei kukaan eksy edes vahingossa. Aktiivisessa avoimuudessa asiat tuodaan esille, tuodaan kootusti ja dialogin avulla niin, että niihin on helppo tarttua.

Avoimen kommunikaation kriittisyys

“En usko, että olisimme onnistuneet itseohjautuvuudessa, jos emme olisi samalla vaihtaneet kommunikaatiojärjestelmiä. Kielsin sisäisen sähköpostin. Kun vaihdoimme Slackiin, muutama ihminen oli taitava vallankäyttäjä. He yrittivät pyörittää keskustelut piilotetuissa ryhmissä. Käytännössä torppasin jokaisen piilotetun ryhmächatin. Sanoin, että nyt viedään keskustelut julkiselle palstalle.” – Petri Aukia, Codento

Mikäli keskustellaan aiheista, jotka koskettavat laajemmin, tulee keskustelu käydä aina julkisella foorumilla. Käytännössä kaikki, mitä laki ei kiellä, tulisi olla kaikkien tiedossa tai ainakin kaikilla on keskusteluun vapaa pääsy. Tekniikan näkökulmasta sähköposti suorastaan estää kulttuuria muuttumasta. On siis vaikea nähdä muutosta ellei myös kommunikaatioteknologiaa laiteta vaihtoon. Toki pelkkä teknologia ei ratkaise mitään, jos sitä ei osata käyttää tai sitä edelleen käytetään väärin siis muutosta estävällä tavalla.

Ihminen luottaa avoimeen systeemiin, vaikka ei olisi itse paikalla.

Kaikki ovat päätöksentekijöitä

Seminaarimatka on elämää suurempi päätökstentekotilanne:

“Esimerkkinä päätökstentekotilanne, jossa päätetään Las Vegasin seminaarin lähtijät. Tämä on aikaisemmin päätetty esimiesten kesken. Nyt johdolta tulee raamit eli Vegasin tapahtuma menee tietystä budjestista. Sitten työntekijät määrittävät itse, ketkä sinne lähtevät ja mikä on tärkeämpää kuin toinen. Jos lähteväryhmä ei pysty päättämään lähtijöistä itse, meillä on tiettyjä kriteereitä, joiden perusteella lähtijät määritetään. Nytkin kaksi henkilöä ei päässyt lähtemään. Pyydän aina palautetta, ja kysyn kriteerien selvyydestä. Eihän tämä pettymystä poista, mutta se on tietoista ja pyritään siihen, että henkilöstö päättää.”  – Katriina Kiviluoto

Tämä esimerkki kuvaa päätöksenteon näkökulmia, jossa on mukana taloudellisia asioista, mutta myös tulkittavia kriteereitä ja tunnetta sekä yhteistyötä. Lisäksi toimintaympäristön kaaottisuus ja kokeilujen (kokeilukulttuurin) lisääminen tarkoittaa yhä enemmän päätöksenteon hajauttamista lähelle asiakasrajapintaa. Käytännössä ei ole kasvukulttuuria, jos kaikki päätökset tehdään edelleen vain johdossa. Mitä pidempi etäisyys asiakkaaseen, sitä suuremmaksi tulee riski tehdä vääriä päätöksiä.

Kun olet lähempänä ongelmaa, teet parempia ratkaisuja.

Kokeilukulttuuri jo hyvässä vauhdissa

“Olennainen osa johtamisen rakennetta on ollut nimenomaan Lean. Se ei ole vain sanahelinää. Meillä on kokeilukulttuuri, jossa kaikki voivat esittää ideoita. Emme sano mihinkään ideaan lähtökohtaisesti ei. Kaikki voivat tehdä kokeiluja, mutta oma järki pitää toki olla mukana. Kun tulee isompi idea, kokoonnumme yhdessä miettimään sen toteutusta. Muutos lähti liikkeelle niin nopeassa syklissä, että emme millään ehtineet miettiä kaikkea valmiiksi. Toisaalta se oli ehkä myös voimavara muutokselle. Menimme kokeilujen kautta, emmekä tuhlanneet aikaa ylianalysointiin. Olimme joustavia ja aloimme elää muutoksesta.” – Sampsa Korkiakoski

Ketterät menetelmät ja Lean-filosofiat ovat jo pitkälle kehittyneet noin 60 vuoden aikana, joten emme puhu mistään kovin uudesta tai kehittymättömästä toimintamallista vaan hiotusta työkalupakista ja filosofioista. Työkalut ovat kohtuullisen nopea oppia, mutta se ei tarkoita, että organisaatio toteuttaa kokeilukulttuuria.

Kasvu lähtee pienistä kokeiluista ja aidosti asiakkaan tarpeista ja kipupisteistä. Tämän parhaiten tunnistaa, kokeilee ja tulkitsee ne, jotka ovat lähellä asiakasta. Nyt tarvitaan vain menettelytavat, joilla hahmottaa kokonaisuuksia, tunnistaa uusia mahdollisuuksia ja kokeilla niitä nopeasti. Oleellista on myös jakaa ja kommunikoida onnistumisista sekä laajentaa niiden käyttöä koko organisaatiossa. Näin myös strategia kehkeytyy jatkuvasti.

Kokeilu on ensin tietoa siitä, mikä ei toimi.

Kasvukulttuurin perusta eli toimeenpanokyvykkyys koostuu ainakin neljästä osa-alueesta:

 • Osallisuuden kokemus
 • Avoin ja aktiivinen kommunikaatio
 • Kaikki ovat päätöksentekijöitä
 • Kokeilukulttuuri

***
Lainaukset kirjasta:
Jukka Ala-Mutka. 2019. Johtajuuden rakentajat, Edelläkävijöiden kertomuksia itseohjautuvuudesta ja kokeilukulttuurista.

Haastattelulainaukset:

 • Petri Aukia, toimitusjohtaja, Codento
 • Katriina Kiviluoto, johtaja, Solita Data&AI
 • Sampsa Korkiakoski, Telia

MUOTOILE KASVUA JA TUTUSTU KASVUKULTTUURIKIIHDYTTÄMÖÖN

Muuttuvassa maailmassa organisaatiot tarvitsevat moninäkökulmaisuutta rakentaakseen kestävää kasvukulttuuria. Kasvuodotukset edellyttävät johdolta uutta ajattelua ja toimintaa niin taloudellisesti kuin ihmisten kyvykkyyksien suhteen.

Miten kääntää epävarmuus mahdollisuudeksi ja rakentaa kasvukulttuuria yhdessä?

Autamme sinua tunnistamaan kasvun tärkeimmät fokusalueet ja löytämään sopivimmat keinot kestävän ja vaikuttavan kasvukulttuurin rakentamiseksi. Näet kulman taakse ennakoivasti ja toimit arjessa tehokkaammin hyödyntäen jo olemassa olevaa liiketoiminnan dataa ja asiantuntemusta.

Kasvukulttuurikiihdyttämössä saat henkilökohtaista sparrausta sinulle tärkeimmästä teemasta ja rakennamme kanssasi tiekartan kasvun polulle jopa kuukaudessa. Vaikuttava ja kestävä kasvusi alkaa Kasvukulttuurikiihdyttämöstä!

LUE LISÄÄ