Luo uutta ainutlaatuisella tavalla – Reimagining Work

Toimintaympäristön nopeat muutokset, uudet rakenteet ja lisääntyvä monimutkaisuus luovat loistavia mahdollisuuksia. Suurin haasteemme tulevaisuuden rakentamisessa on, että kohtaamme uudenlaisen maailman vanhentuneilla ajattelumalleilla ja yhteistyön muodoilla.

Tämän vuosikymmenen strateginen muutos kulminoituu uudella tavalla ajattelun ja tekemisen ympärille. Aikaa leimaa jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö, jonka arvaamattomat tykitykset koettelevat jokaista organisaatiota. Pohditko sinä johtamista epävarmuuden keskellä

 • mistä löytää kasvun lähteet ja uudistumisen keinot?
 • miten luoda kulttuuria, joka innostaa ja sitouttaa?
 • miten kehittää johtamista, joka lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä?

Epävarmassa maailmassa organisaatioiden supervoima on yhteistyö – ihmisten kytkeytyminen toisiinsa. Hyvin johdettu yhteistyö synnyttää halun, rohkeuden ja kyvyn uudistua, koska yhdessä tekemistä inspiroi vahva tunne ja osallisuuden kokemus. Yhdessä tekemisellä on mahdollista rakentaa muutoskyvykkäitä organisaatioita, koska

 • organisaatioiden ongelmat ratkaistaan yhdessä.
 • vaikeita ongelmia tulee tarkastella eri näkökulmista, jotta ne hahmotetaan paremmin ja tehdään fiksuja ratkaisuja.
 • muuttuvassa toimintaympäristössä yhdessä oppimisen taito ratkaisee organisaatioiden muutosjoustavuuden, tuottavuuden ja talouden tasapainon.

Humap on tarttunut toimintamallillaan isojen organisaatiomuutosten kipukohtiin. Meille johtaminen on vuorovaikutuksen ja yhteistyön johtamista, jossa merkitykselliset kohtaamiset ja eriaikainen digitaalinen yhteistyö tukevat toisiaan ihmisiä innostavalla tavalla. Malli pureutuu koko organisaation työpajatyöskentelyihin sekä arjen kokeilujen tukemiseen. Olemme huomanneet, että

 • ihmisten työmäärä ei kasva, kun kehittäminen integroituu arkeen.
 • eri toimintojen sekä henkilöstön, esimiesten että johdon erilaisten näkökulmien kohdatessa yhdessä oppimisesta tulee totta.
 • kokeilujen kautta jatkuvasta uudistumisesta tulee luonnollinen osa työtä.

Muutosmatkan aikana autamme tunnistamaan ja tarvittaessa kehittämään tekemistä ohjaavia rakenteita, taitoja sekä ajattelu- ja toimintamalleja. Merkittävin osa konsultoinnista onkin digitaalista rinnalla kulkemista työpajojen välissä. Vain pieni osa ajasta käytetään aikataulutetuissa työpajoissa. Rullaava prosessi toteutetaan siis tavalla, joka  itsessään luo tuottavaa yhteistyötä, muutosjoustavuutta, innovaatiokyvykkyyttä ja kestävää kasvua.Haluaisitko luoda organisaatioosi uusia puitteita, jotka rakentavat yhteistyötä strategian, johtamisen ja kulttuurin näkökulmista?
Humapin Reimagining Work -toimintamalli luo uutta uudella tavalla systeemisten haasteiden ratkaisemiseksi. Yhteistyömme tuo teille

 • Vuorovaikutuksen, kokeilujen, jakamisen ja yhdessä oppimisen kautta keinoja innovoida ja uudistua jatkuvasti.
 • Toimintaympäristön epävarmuudesta ja jatkuvasta muutoksesta huolimatta kannattavan ja tuottavan tavan toimia.
 • Laajan joukon muutoksen tekijöitä, jotka kukoistavat yhdessä tekemisen kautta. Silloin organisaationne kasvun lähteinä ovat inhimillinen pääoma, innovatiivisuus ja muutosjoustavuus. 

Ole yhteydessä – me autamme sinua onnistumaan!