Annika Ranta

organisaatiokonsultti (FINOD), Certified Business Coach, energisoija

Erityisasiantuntijuus:

 • Monipaikkaisen työn johtaminen uudistuvassa työkulttuurissa
 • Verkostomainen työ & sen toimintamallien prosessikonsultointi
 • Teknologiat osallistavassa, työtä uudelleen mallintavassa käytössä
 • Tuottavat – energisoivat kohtaamiset, palaverit
 • Organisaatioiden haastavat muutosprosessit (energia, luottamus, arvostus, aikaansaavuus)
 • Mobiilin työn hyvinvointiprosessit
 • Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen
 • Arvoprosessit
 • Pienryhmäcoacaching, työnohjaus kasvokkain tai virtuaalisesti

KUKA?

Olen perheellinen, valokuvausta, luontoa, musiikkia rakastava ja harrastava, monimuotoisista organisaatiotilanteista yhä uudelleen inspiroituva kokenut organisaatiokonsultti ja coach.

Olen ollut kv-työelämässä 30+ vuotta eläen omakohtaisesti isojen organisaatioiden elämää läpi useiden fuusioiden pankki- ja vakuutussektorilla johtamisen, liiketoiminnan ja tuottavan yhteistyön uudistajan rooleissa. Inhimillistä dataa on karttunut myynnin, asiakaspalvelun, toimintamallien, järjestelmäkehityksen – ja ihmiskäyttöliittymän rinnallakulkijatyöstä. Olen aina uskonut muilta oppimiseen, niin verkostoissa kuin perheessäkin. Ehkä siksi olen halunnut olla luomassa monipaikkaisen, verkostomaisen työn kulttuuria ja johtamista Suomessa koko työhistoriani ajan.
Tarvitsemme toisiamme, kukaan ei kehity yksin omassa kuplassaan. Kytköksiä menetelmällisyyteen, osaamiseen, työhön ja verkostoihin.

MITÄ & MITEN?

Missioni on auttaa ja haastaa näkemään työ uudella tavalla. Tuen organisaatioita ja verkostoja rakentamaan tuottavaa, kestävää ja inspiroivaa työelämää, jossa toimitaan strategisesti viisaasti ja luodaan yhteistyöhön vahva osallisuus. Olen peilaava kuuntelija, tarkka havainnoija ja energisoiva kytkijä. Siksi olen kiinnostunut aikaansaavuudesta työssä: ryhmien dynamiikasta, vuorovaikutuksesta sekä johtamisesta, joka käyttää edellisiä kivijalkanaan. Haluan olla murtamassa ajattelusiiloja ja yhteistyön esteitä, koska uudistuva työ tarvitsee tuekseen luottamusta, läsnäoloa ja ajattelun läpinäkyvyyttä – radikaalia ihmisyyttä.

Monipaikkainen yhteistyökulttuuri ja sen johtaminen: Ihmisillä on väliä. Kulttuuri ja työn tulokset syntyvät vuorovaikutuksessa. Haluan olla tukemassa uusien rakenteiden ja käytäntöjen konkretisointia ja arkeistamista. Käytän työssäni systeemisen johtamisen työotetta ja metodologiaa, jonka avulla teen vuorovaikutuksessa näkyväksi kytkennät, yhteistyön ilmiöt ja toiminnan kaavat. Tuon mukanani myös monipaikkaisen työn 20 vuoden tutkimusyhteistyömme hedelmät.

Strategiatyö ja strateginen toiminta: Strategia on toimintaa, ei paperi. Haluan olla uudistamassa sen konseptia siten, että iso kuva lähtee koko ekosysteemin tiedostavasta  läpinäkyvästä ajattelusta ja moninäkökulmaisesta keskustelusta. Uskallan haastaa, mutta osaan myös sujuvasti kytkeä ihmisten toimintaa liiketoimintatuloksiin ja rahaan.

MIKSI?

Haluan olla rakentamassa ihmislähtöistä liiketoimintaa. Jo ekologisen olemassaolommekin takia, meidän täytyy oppia omasta toiminnastamme nopeammin. Ekosysteemien, verkostojen ja organisaatioiden rajoja ylittävä osaaminen pitää saada virtaamaan.

Haluan olla luomassa liiketoimintaa, työelämää ja –kulttuureita, joissa jokainen kokee olevansa osaava ja voimaantunut ottamaan koko potentiaalinsa käyttöön yhdessä toisten kanssa.  Siitä syystä haluan tukea työn tekemistä konkreettisesti: auttaa organisaatioita tekemään havaintoja omasta toiminnastaan sekä rakentamaan löydettyihin haasteisiin ratkaisuja yhdessä. Avainasemassa tämän yhteistyön mahdollistamisessa on teknologia, jolla saamme ajattelun yhteen nopeammin sekä toiminnallisesti että sisällöllisesti.

OSAAMINEN JA VAHVUUDET

 • Monipaikkaisen työn johtaminen uudistuvassa työkulttuurissa
 • Verkostomainen työ & sen toimintamallien prosessikonsultointi
 • Teknologiat osallistavassa, työtä uudelleen mallintavassa käytössä
 • Tuottavat – energisoivat kohtaamiset, palaverit
 • Organisaatioiden haastavat muutosprosessit (energia, luottamus, arvostus, aikaansaavuus)
 • Mobiilin työn hyvinvointiprosessit
 • Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen
 • Arvoprosessit
 • Pienryhmäcoacaching, työnohjaus kasvokkain tai virtuaalisesti