Eija Holmström

organisaatiokonsultti

OSAAMINEN JA VAHVUUDET:

  • Yhteistyökulttuurin kehittäminen
  • Strategiatyön kehittäminen
  • Johtoryhmätyön kehittäminen

KUKA?

Olen yrityskulttuurin merkityksestä ja sen kehittämisestä innostunut johtamisen kehittäjä. Työkokemustaustani on talous- ja HR-johtamisessa. Missioni on vauhdittaa yritysten menestystä uskoen siihen, että taloudellinen onnistuminen syntyy ihmisten motivaation, innostuksen ja yhteistyön tuloksena. Parhaatkin ideat ja prosessit jäävät erinomaiseksi teoriaksi, jos ihmisissä oleva potentiaali jää huomioimatta.

Intohimojani ovat kehittäminen ja oma ihmisenä kehittyminen. Omaa kehittymistäni vaalin mm. opinnoilla, joiden seurauksena kauppatieteilijästä on tulossa myös valtiotieteilijä.

MIKSI?

Yrityksen menestys mitataan taloudellisella suorituskyvyllä. Se saavutetaan win-win -tilanteessa, jossa jokainen organisaatiossa työskentelevä tuntee olevansa kriittinen lenkki matkalla kohti organisaation päämääriä. Työn merkityksellisyys puolestaan vaikuttaa suotuisasti motivaatioon, jaksamiseen ja yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kun johto ja henkilöstö tiedostavat yksilölliset mahdollisuudet ja rajoitukset, voi matka kohti uutta tulevaisuutta alkaa. Yrityskulttuurin uudistaminen lähtee ihmisistä – heidän halustaan ja kyvystään toimia toisin.

 

MITEN?

Yrityksen strategia luo tarpeen ja pohjan muutosprosesseille. Isot käännökset ja uudistukset saattavat edellyttää myös hallituksen ja johtoryhmän taivuttelua uudenlaiseen toimintakulttuuriin. Organisaation ja yksilöiden resilienssin tunnistaminen ja kehittäminen vauhdittavat muutosta. Henkilöstön erilaisuuden tunnistaminen ja tarkoituksenmukainen hyödyntäminen nopeuttavat organisaation kyvykkyyttä uudistumiseen.

Lähdetään yhdessä uudistuvan ja resilientin organisaation kehittämismatkalle!