Jaana Saramies

Henkilöstöanalytiikan asiantuntija, HR-tiedolla johtamisen kehittäjä, Keynote-puhuja

Enemmän ihmisyyttä ja vähemmän teknologiaa, myös kun puhutaan datasta, analytiikasta ja tiedolla johtamisesta. Henkilöstöanalytiikka avaa oven ainutlaatuisiin strategisiin ja liiketoiminnan hyötyihin keskittymällä ihmisiin.

OSAAMINEN JA VAHVUUDET:

  • Henkilöstöanalytiikka (people analytics)
  • Tietoon perustuvan johtamisen ja toimintakulttuurin muutos
  • Henkilöstötiedon hyödyntäminen strategiatyössä
  • Organisaatiokyvykkyyksien analysointi ja kehittäminen
  • Liiketoimintalähtöisyys ja ihmiskeskeisyys
  • Johtoryhmätyöskentely
  • Valmentaminen ja fasilitointi

KUKA?

Olen henkilöstöanalytiikan sanansaattaja, valmentaja ja kehittäjä. Autan sinua ja organisaatiotasi siirtymään tiedolla johtamisessa teknisistä kysymyksistä johtamisen ja toimintakulttuurin muutokseen. Erityisesti opastan, miten hyödynnät henkilöstöstä saatavaa tietoa entistä kattavammin ja systemaattisemmin; näin kasvatat työntekijäymmärrystä, edesautat parempaa työntekijäkokemusta ja kehität tietoon perustuvaa (henkilöstö)johtamista sekä tuet liiketoiminnan ja strategian tuloksellisuutta.

MIKSI?

Jokaisen organisaation selkäranka on osaava, hyvinvoiva, sitoutunut ja motivoitunut henkilöstö. Jotta tämä koko sisäinen potentiaali saadaan käyttöön, on organisaatioissa ymmärrettävä henkilöstöään paremmin. Henkilöstöanalytiikka on keino kasvattaa tietoon pohjautuvaa työntekijäymmärrystä ja siten etsiä ratkaisuja strategisiin ja liiketoiminnan avainkysymyksiin.

Talouden luvut ovat usein yksi vahvimmin organisaatiota ohjaavista voimista; näkemykseni mukaan nuokin luvut tulevat ja johtuvat henkilöstöstä. Sen vuoksi näen henkilöstöanalytiikassa ja HR-tiedolla johtamisessa valtavaa potentiaalia tukea strategista johtamista ja tuottaa kestävää kilpailuetua.

MITEN?

Henkilöstöanalytiikan avulla etsitään liiketoiminnan tai strategisiin haasteisiin ratkaisuja ottamalla henkilöstöön liittyvä data mukaan tilanteen analysointiin. Tai sillä tutkitaan aikaisempiin huippusuorituksiin ja onnistumisiin vaikuttavia tekijöitä, jotta niitä voitaisiin kehittää ja levittää muuallekin organisaatiossa. Autan henkilöstöanalytiikan hyödyntämisen ensiaskeleissa ja valmennan ymmärtämään henkilöstöanalytiikan monitahoisuutta.

Jotta henkilöstöanalytiikan hyödyt saadaan leviämään koko organisaatioon, täytyy kiinnittää huomiota muuhunkin kuin teknologiaan ja analytiikkamenetelmiin. Autan analysoimaan organisaation teknisen kyvykkyyden ohella myös organisaatiosi strategisen valmiuden ja tiedolla johtamisen kulttuurin nykytilan sekä muotoilemaan tavoitetilan – ja miten kurot kiinni kuilun näiden välillä.