Janne Korpi

HRD Analytics Advisor

KUKA?

Toimin Iloom Oy:ssa partnerina ja Chief Analytics Officerin tehtävissä. Lisäksi olen mukana Humapin ekosysteemissä yhteistyökumppanina datan ja analytiikan soveltamisen ammattilainsena.

Olen päässyt soveltamaan dataa lukuisin eri tavoin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, mukaan lukien kulttuuri- ja arvoanalyysit, markkinoiden, markkinoinnin ja myynnin sekä erilaisten prosessien analytiikka. Tärkeintä itselleni on aina ollut se, että tulosten avulla voidaan tehdä perustellusti oikeita toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Viime vuosina olen keskittynyt erityisesti siihen, miten avoimesti ilmaistuja mielipiteitä voidaan analysoida tekoälyä hyväksi käyttäen.

Vapaa-aikaani kuuluu a cappella -laulaminen (bassobaritoni), lukeminen (filosofia, scifi ja fantasia), ja lasteni kanssa puuhaaminen. Ulkoilu on lähellä sydäntäni, ja pidän erityisesti pitkistä kävelyretkistä, metsissä liikkumisesta ja kiipeilystä.

MIKSI?

Henkilöstön näkemykset kuuluvat johtoryhmissä aivan liian harvoin. Tämän takia menetetään paljon mahdollisuuksia oikeanlaiseen johtamiseen, osaamisen kehittämiseen ja piilevien mahdollisuuksien hyödyntämiseen, viestinnän sudenkuoppien välttämisestä puhumattakaan. Organisaation todelliset toimintatavat ja kulttuuri ei löydy dokumenteista tai julkilausumista, vaan henkilöstön ajatuksista ja mielipiteistä, ja hyvä johtajuus alkaa ymmärtämällä se, mitä mieltä ihmiset ovat. Se, että ihmiset saavat avoimesti kertoa mielipiteensä on paras tapa saada selville todelliset ajatukset ja syyt niiden takana. Esimerkiksi vastaukset kysymykseen ’Mistä olet ylpeä työssäsi?’ antavat paljon seikkaperäisempää tietoa siitä mikä työpaikalla on hyvin kuin paraskaan kvantitatiivinen kysymys.

Samaa voi ja kannattaakin soveltaa myös asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin. Toiveita, ajatuksia ja asenteita voi ja tulee vertailla eri ryhmien kesken – ja tällä tavalla löydetään paitsi se, miten näkemykset eroavat myös mikä ihmisiä yhdistää. Tälle perustalle on hyvä rakentaa oikeat toimenpiteet.

MITEN?

Paraskin data ja terävinkin analyysi on vain kuluerä ellei tuloksia osata tai voida soveltaa käytännössä. Analyysin pohjana olevan tiedon tulee olla luotettavaa ja kertoa niistä asioista mitä halutaan selvittää ja tutkia: data tulee olla edustavaa ja sen konteksti ja yleistettävyys pitää ymmärtää ennen analyysin tekemistä. Työkaluna avointen vastaus tulkinnassa toimii Wordloom® -algoritmi – työkalun avulla selvitetään puhutuista asioista keskeiset asiat ja syyt niiden taustalla puolueettomasti, tehokkaasti ja kaikki vastaajat samalla tavalla huomioiden. Lopputuloksena syntyy informatiivinen ja seikkaperäinen ymmärrys siitä, mitä organisaatiossa ajatellaan, miten tämä tukee yrityksen strategiaa ja mitä tiedon valossa pitäisi tehdä.