Jukka-Pekka Heikkilä

Systeemiajattelun guru, Senior Coach, PSM

Työssä pitää olla kipinää ja energiaa. merkittävimmät jutut työyhteisöissä tapahtuu, kun ihmiset tuntevat kuuluvansa yhteisöön. Silloin sitoutuu, innostuu ja ylittää itsensä. On ollut kiehtovaa olla mukana rakentamassa ja tukemassa sellaisia tiimejä, organisaatioita tai muutoksia, joissa ihmiset ovat onnistuneet yhdistämään jokaisen ainutlaatuiset kyvyt, intohimon ja inspiroivan vuorovaikutuksen tulosten saavuttamiseen.

 

OSAAMINEN JA VAHVUUDET

  • Organisaatioiden arvo- ja visiopohjaiset muutosprosessit
  • Monenlaiset johtamistyön ja muutoksen valmennushankkeet systeemisten ajatusten pohjalta
  • Asiantuntijoille käytännöllisiä keskustelu- ja neuvottelutaitojen valmennuksia
  • Erilaiset innovatiiviset mittausmenetelmät yhteistyösuhteiden laadun todentamiseen organisaatioissa
  • Intensiiviset yksilö- ja ryhmäcoaching prosessit henkilökohtaiseen ja organisaation kehittymiseen

MIKSI?

Oma tavoitteeni on, että jokainen koulutus, valmennus tai muutosprosessi on mahdollisuus jokaiselle pysähtyä uudenlaisen ajattelun ja toiminnan etsimisen äärelle. Mahdollisuuksien näkemistä uudella tavalla ja monipuolisemmin.

MITEN?

Työssäni nojaan monenlaisiin systeemisiin lähestymistapoihin. Ne auttavat etsimään uudenlaisia käytännön ratkaisuja menestymiseen muutosten keskellä. Kun yhteistyö ja oppiminen tapahtuu ketterästi ja joustavasti syntyy tuottava ja hyvinvoiva organisaatio. Lopulta asiat ovat yksinkertaisia: organisaationa onnistuminen etenee aina keskustelu kerrallaan.