Krista Jäntti

Design Strategy, palvelumuotoilija

Uuden teknologian käyttöönottoon liittyy paljon pelkoja, huolia, ennakkoluuloja ja tietämättömyyttä.

Näin ei tarvitsisi olla.

KUKA?

Krista Jäntti on pohjattoman utelias ihminen, joka on aina halunnut tietää, miten maailma toimii aina soluista tietokoneisiin. Hän seuraa jatkuvasti eri teknologian trendejä niin ruohonjuuritasolla kuin rahoituksen tasollakin. Monesta heikosta eri lähteen signaalista hän kykenee yhdistämään, mistä ilmiöstä ihmiset seuraavaksi voisivat olla kiinnostuneita.

Miettiessään uusia liiketoimintamahdollisuuksia, Krista yhdistää aina signaalit, teknologisen kypsyysasteen, käyttäjätutkimuksen ja liiketoiminnan tavoitteet yhteen.

MIKSI?

Olen huomannut, että Suomessa jäädään aika usein vuosikausiksi tarkkailijan rooliin, mitä tulee uusien tekonologioiden hyödyntämiseen. Halutaan ensin katsoa, mitä muualla tehdään ennen kuin uskalletaan itse lähteä kokeilemaan. Riskinä tässä strategiassa on, että muiden etumatka on silloin kasvanut jo isoksi ja tätä yritetään sitten paikata puolipaniikissa yritysostoilla. Haluni on säilyttää suomalaiset yritykset jatkossakin kilpailukykyisinä.

MITEN?

Lisään ymmärrystä siitä, mihin nykyiset uusimmat teknologiat taipuvat ja miten niillä voidaan rakentaa lisäarvoa yrityksen olemassaolevien toimintamallien tai softaratkaisujen päälle. Liiketoiminnan kasvattaminen ohjaa vahvasti ajatusmaailmaani, mutta pidän huolta siitä, ettei loppukäyttäjiä unohdeta. Siksi he ovat aina uuden liiketoiminnan suunnitteluprosessissa tavalla tai toisella mukana.

Testaan itse jatkuvasti uusia ohjelmistoja, työkaluja sekä laitteita ja arvioin niiden kypsyystasoa ja käytettävyyttä. En koskaan suosittele asiakkailleni asiaa, johon en ole itse tutustunut ensin lisenssiohjeita myöten läpi.