Marjo Heikkinen

organisaatiokonsultti

”Kasvu ei tapahdu ilman toiminnan muutosta. Muutoksen tulee näkyä arjen työssä.”

OSAAMINEN JA VAHVUUDET

  • Työtoiminnan muutosprosessit
  • Toimintakonseptien uudistaminen
  • Tutkiva työn kehittäminen
  • Systeemiajattelu ja ketterät kokeilut
  • Coaching
  • Oppimiskulttuurin muotoilu
  • Valmentava johtajuus ja yhteisöohjautuvuus

KUKA?

Olen kokenut työtoiminnan kehittäjä. Autan ymmärtämään työn muutoksia, uudistamaan toimintatapoja ja kirkastamaan työn merkityksen. Kokemusta olen hankkinut erilaisissa kehittämisrooleissa useilla toimialoilla. Olen toiminut muun muassa yrittäjänä ja konsulttina sekä suurten suomalaisten yritysten työkykyjohtamisen ja valtion virastojen uudistumiskyvyn kehittäjänä. Menetelmällisesti yhdistän valmentavaa, pedagogista ja tutkimuksellista otetta.

MIKSI?

Työelämän muutos haastaa organisaatiot kehittämään toimintatapojaan ja vahvistamaan työntekijäkokemustaan. Olen vahvimmillani, kun saan etsiä asiakkaideni kanssa vastauksia kysymyksiin, joita ei ole ehkä vielä niin selvästi osattu muotoillakaan.

MITEN?

Autan asiakkaitani hahmottamaan työtoimintaansa systeemisenä kokonaisuutena eri näkökulmat huomioiden. Vahvimmillani olen edistäessäni strategioiden juurruttamista osaksi arjen tekoja. Muutoksen tekemiseen minulta löytyy käytännössä koeteltuja ja tutkimukseen perustuvia menetelmiä ja välineitä.