Petri Lehtipuu

Business Coach, strategialähettiläs

Minulle merkityksellistä niin työssä kuin muussa elämässä on jatkuva kehittäminen, vahvuuksien varaan rakentaminen ja pyrkimys samaan aikaan rentouteen ja keskittymiseen.

OSAAMINEN JA VAHVUUDET:

  • Yrityksen suorituskyvyn arviointi ja jatkuva uudistuminen
  • Uudistuvan toimintakulttuurin rakentaminen
  • Arvo- ja visiotyöskentely
  • Asiakaslähtöinen liiketoiminta, erityisesti strategiatyöhön ja muutoksiin liittyvä kehittäminen
  • Valmentavan johtamisen menetelmät ja coaching

KUKA?

Ammatilliselta näkökulmalta tunnistan itsessäni kolme päälinjaa: aloitin työurani teknisten asioiden asiantuntijana, projektiliiketoiminnan ratkaisujen myyjänä ja tulosvastuullisena johtajana, mistä koen oppineeni asiakaslähtöisen toiminnan tärkeimmät periaatteet ja käytännöt. Toisena polkuna on läpi koko työhistoriani ollut laadun ja jatkuvan parantamisen menetelmien käyttäminen toiminnan kehittämisessä. Kolmas kokonaisuus muodostuu systeemisestä ajattelusta yritystason johtamisessa, erityisesti konkreettisissa muutostilanteissa, joissa on tunnistettava ja ratkaistava oikeat kysymykset, ei vain ajauduttava ensiksi mieleen tuleviin toimintamalleihin.

Muuten elämäni jakaantuu perheen ja muutaman aktiivisen harrastuksen välillä. Minut voi löytää bändin harjoituksista, kuvaamasta lintuja ja muuta luontoa tai liikkumassa monipuolisesti eri vuodenaikoina.

MIKSI?

Hyvin usein johtajat, esihenkilöt tai työntekijät kokevat heihin kohdistuvat vaatimukset ristiriitaisina, kun samaan aikaan edellytetään asioita, joiden tavoitteet tuntuvat vastakkaisilta.

Mahdollisuus rakentaa win-win -tyyppisiä ratkaisuja on kuitenkin olemassa, ja ne voidaan toteuttaa dialogissa eri sidosryhmien ja osapuolten kesken. Haluan yhdistää vastuullisen johtamisen näkökulmat strategisiin ja operatiivisiin haasteisiin tuomalla keskusteluun pohdinnat eri vaihtoehtojen vaikutuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. On tärkeää, että ihmiset pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä ja näkemään työnsä merkityksen laajasti, mikä luo pohjaa kestävälle arvon tuottamiselle kaikille sidosryhmille.

MITEN?

Yhteistyössä Humapin laajan asiantuntijajoukon kanssa löydän aktiivisen roolini sellaisissa muutostilanteissa, joissa hyödynnetään ja analysoidaan olemassa olevaa dataa ja informaatiota sekä osallistetaan ihmiset vaikuttamaan toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Voin ohjata työpajoja, joissa luodaan suuria linjoja ja asetetaan tavoitteita ja onnistumisen mittareita tai sparrata yksittäistä muutosjohtajaa, joka haluaa rakentaa pitkäjänteisesti organisaation kulttuuria tekemällä johdonmukaisia päätöksiä. Tärkeää on, että kehittämistyössä mailaa ei tarvitse puristaa, oppiminen on parhaimmillaan antoisaa ja kuitenkin tehokasta.

Koska olen yli 20 vuoden aikana toiminut satojen eri organisaatioiden valmentajana ja konsulttina, löydän myös kiinnostavia benchmark-kohteita. Edelläkävijöiden käytäntöjen tunnistaminen, mahdollisesti eri toimialalta, avartaa näkökulmia ja opettaa asettamaan ja saavuttamaan uusia tavoitteita.

Vaikeinta on pyörittää olemassa olevaa toimintaa ja samalla uudistua tulevaisuutta varten – olen valmiina tukemaan onnistumista tässä.