Muutoskyvykäs organisaatio

Vuosi lähenee loppuaan. Tein katsausta käynnisssä olevan vuoden asiakasprojekteihin. Halusin ymmärtää, mihin organisaatiot ja työyhteisöt ovat pyytäneet tukea Humapilta. Yksi näkökulma nousi ylitse muiden. Lähes kaikissa pidemmissä kehittämisprosesseissa johdolla oli mielessään yksi kysymys: kuinka saada koko henkilöstö mukaan strategisesti tärkeään tekemiseen?

Saman havainnon teimme myös yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulun kehittäjien kanssa yhteisen hankkeemme äärellä. Yhteistyöhankkeemme fokuksena oli pk-yritysten muutoskyvykkyyden kehittäminen. Elimme kolmen vuoden ajan tiiviisti kymmenen keskisuomalaisen pk-yrityksen kehittämiskumppaneina. Yritysjohdon keskeisin muutoskyvykkyyden kysymys kuului: kuinka saada koko henkilöstö mukaan?

Eikä kyse ole nähdäkseni vain ohimenevästä osallistavan johtamisen trendistä, jossa tapoihin kuuluu kohteliaasti tarjota jokaiselle mahdollisuus osallistua strategian mukaiseen tekemiseen. Monessa yrityksessä kysymys liittyy aitoon huoleen liiketoiminnan jatkuvuudesta: Miten meille käy jos emme saa kaikkien asiantuntijuutta käyttöön?

Muutoskyvykkyys on organisaation kykyä saada ihmisten aivot, sydän ja energia yhteiseen käyttöön. Mitä useammat aivot ovat ajattelemassa organisaation kannalta tärkeitä asioita, sen helpompaa uudistuminen on. Mitä enemmän tuntosarvia on aistimassa ympäröivää maailmaa, sen helpompaa on ymmärtää mihin suuntaan kannattaa mennä.

Kokosimme yritysten kanssa tehdyn työn oppeja yhteen. Tässä muutoskyvykkyyden keskeiset kysymykset ja näkökulmat tiivistettynä.

1. Miksi tarvitaan muutoskyvykkyyttä?

Toimintaympäristössä tapahtuvat jatkuvat muutokset tuovat uusia haasteita, joihin on kyettävä vastaamaan.

2. Mitä muutoskyvykkyys on?

Ydinkysymys: Miten saadaan kaikki mukaan kehittämään toimintaa?

3. Muutoskyvykkyyden kehittämisen avainkysymykset:

  • Miten saadaan työntekijät yhdessä ajattelemaan tulevaisuutta ja rakentamaan yhteistä suuntaa ja toimimaan ajattelun suunnassa?
  • Miten saadaan kaikkien aivot, sydän ja energia yhteisesti hyötykäyttöön?
  • Miten toimitaan kompleksisuudessa?
  • Miten toimitaan keskeneräisyydessä?
  • Miten tekeminen muutetaan asiakaslähtöisemmäksi?

4. Muutoskyvykkyyden kehittämisen muistilista:

  • Halu ja rohkeus ottaa ihmiset mukaan
  • Yrityksen strategisen haasteen nimeäminen
  • Vuorovaikutteisten foorumien luominen kehittämiselle
  • Nopeiden kokeilujen tekeminen
  • Epäonnistumisista oppiminen