Muutosprosessi, joka innostaa rakentamaan kestävää tulevaisuutta

Miten saat aikaan laajamittaisen muutoksen, jotta pystytte organisaationa sopeutumaan ympäröivän maailman muutoksiin, pysytte kilpailukykyisenä sekä vastaatte asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin? Kokonaisvaltainen muutosprosessi on tarpeen tilanteissa, kun haluatte rakentaa uutta liiketoimintaa tai tehdä merkittäviä muutoksia toimintatavoissa, johtamisessa, rakenteissa tai strategiassa. 

Viemme läpi suuria, transformatiivisia muutoshankkeita ennennäkemättömän vaikuttavasti ja tehokkaasti.

Muutosvoima syntyy yhteistyöstä ja tuottavuus kasvaa yhteisöllisestä kyvykkyydestä tehdä asioita fiksummin

Kulttuurimuutoksen luominen organisaatiossa ei ole helppo tehtävä ja toisistaan irrallaan olevat, aikaa vievät kehityshankkeet usein estävät muutoksen onnistumista. Sovittamalla yhteen strategian, johtamisen ja kulttuurin haasteet yksilöllisesti, saatte koko henkilöstönne tuottavaan, tehokkaaseen ja innovatiiviseen yhteistyöhön strategisen muutoksen läpiviemiseksi. 

Viemme koko organisaation osallistavan prosessin läpi aina muutostarpeen viestittämisestä sen integroimisesta arjen työhön ja toimintamalleihin.

Vastarinta väistyy, kun autamme kaikkia ymmärtämään muutoksen merkityksellisyyden – se synnyttää halun olla aktiivinen muutoksen tekijä muutoksen kohteena olemisen sijaan. Näin vältämme muutoksen epäonnistumisen eikä organisaationne tarvitse enää irrallisia muutosjohtamisen koulutuksia.

Yhdistämällä toisistaan irralliset henkilöstön, esihenkilöiden ja johtoryhmän kehittämisprosessit yhdeksi kokonaisuudeksi, lisäätte muutoskyvykkyyttä ja kustannustehokkuutta. 

Muotoilemme toimivat rakenteet ja prosessit yhdessä oppimisen ja kehittymisen onnistumiseksi. Jotta toimintamallit jäävät elämään arkeen, kuljemme sovitus arjen tukena virtuaalisesti sparraten.

Hyvä viestintä luo avoimen ilmapiirin ja edellytykset muutoksen onnistumiselle. Muutosprosessi ei ole yksisuuntainen matka vaan jatkuva vuoropuhelu.

Se antaa mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen ja muutoksen suunnan vaikuttamiseen, jolloin henkilöstön näkemykset luovat syvällisemmän käsityksen muutosilmiöistä ja toiminnassa tapahtuvien muutoksien tarpeesta.

Arjen ongelmien ratkaisemiseen ja kehittämiseen tähtäävä muutosprosessi ei lisää merkittävästi työmäärää, koska se ei ole irrallinen valmennus.

Järjestelmälliset kokeilut ja oppien jakaminen edesauttavat vaiheistettua etenemistä. Käytäntöön vietyjen muutosten tuloksia voidaan hyödyntää johdon päätöksentekoprosesseissa ja esihenkilötyön tukemisessa, mikä rohkaisee muutoksen läpivientiä.

Muutoksen läpiviemisen ei tarvitse olla aikaa vievää ja haastavaa

Vaikka työpajoissa on mukana satoja ellei jopa tuhansia henkilöitä, aikataulutetut työpajat muodostavat vain pienen osan muutoksen toteuttamisesta. Yhteisen vision toteutuminen ja todellinen muutos tapahtuu päivittäisessä työssä ja vuorovaikutuksessa eri tiimien välillä – näin jokainen voi vaikuttaa uusien toimintamallien luomiseen ja yhteisen identiteetin syntymiseen.

AI:n hyödyntäminen auttaa organisaatiotanne ennakoimaan ongelmia, ymmärtämään muutostarpeita paremmin sekä parantamaan päätöksentekoa.

Vaikuttavia tarinoita asiakkailtamme

”Toimintaympäristön kehittyessä organisaatiossa on uudistettava organisaatiokulttuuria ja sisäisiä toimintamalleja.. Humap onnistui muutoksen tukityössään erinomaisen hyvin. Loimme tavoitteet yhdessä meidän maailmaamme ja ajatuksiimme peilaten. Vetäjät olivat osaavia ja kiinnostuneita meistä ja tekemisestämme.”

Suvi Juola

HR Business partner, Verohallinto

”Olimme vaikuttuneita, että saimme parhaimmillaan kokoon yhteen tapaamiseen yli 600 yhteyspisteestä tullilaista vaihtamaan ajatuksia strategiastamme. Saimme henkilöstöltämme tapaamisissa yli 13.000 kommenttia.

Tapaamisissa syntyi oivallus digitaalisten työympäristöjen merkityksestä. Pystymme tämän kokemuksen rohkaisemana jalkauttamaan strategiaamme myös itsenäisesti uusien työkalujen avulla ja rakentamaan aitoa, osallistavaa ja vuorovaikutteista digitaalista yhteistyökulttuuria.”

Mika Parkkonen

Viestintäjohtaja, Tulli

Etsitkö rohkeaa kumppania muutosmatkallesi?

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää teidän tarpeistanne ja siitä, miten voisimme
auttaa teitä onnistumaan muutoksessa.