Näin tehostat organisaation oppimista

Samaan aikaan kun meillä on yhä kasvava tarve oppia uutta, meillä on yhä vähemmän aikaa oppimiseen. Josh Bersinin mukaan työntekijä käyttää keskimäärin 24 minuuttia viikossa oppimiseen. Tässä on yksi suurimmista työelämän ja liiketoiminnan paradokseista, joka tulee vastaan jokaisessa organisaatiossa ja työyhteisössä.

Tätä paradoksia ei ratkaista ainoastaan koulutuksilla tai valmennuksilla. Oppiminen pitää tuoda osaksi työn arkea, liiketoiminnan tavoitteita ja strategiaa. Emme tarvitse taikatemppuja, vaan uudenlaisen näkökulman työn tarkasteluun.

Hyödynnä yhteinen aika fiksummin

Tämän ajan työssä korostuu puhe siitä, että aikaa ei ole riittävästi tai tekemistä on liian paljon – tai pahimmassa tapauksessa molemmat. Meidän ei kannata yrittää tehdä nopeammin. Meidän ei myöskään tarvitse raivata kalenterista lisää aikaa, lisätä yhteisiä palavereita tai ottaa käyttöön uusia teknologioita. Sen sijaan kannattaa kyseenalaistaa ja hahmottaa paremmin, miten käytämme yhteisen aikamme, millä tavoin yhteinen tieto liikkuu, sekä missä kanavissa yhteinen ajattelu tapahtuu.

Osaammeko hyödyntää yhteisen ajan yhteiseen ajatteluun ja uuden luomiseen, vai ovatko palaverit vain tiedottamisen foorumeita? Onko meillä tarkoituksenmukaiset välineet tuottavaan työn tekemiseen ja osaammeko hyödyntää niitä riittävän hyvin?

Yhdistä oppiminen ja työnteko

Laajasti levinneen viitekehyksen mukaan uuden oppimisesta 70 % tapahtuu työtä tehdessä, 20 % yhteisissä oppimishetkissä ja 10 % formaalissa koulutuksessa. Toki työmme on muuttunut paljon siitä ajasta kun 70-20-10 viitekehys on lanseerattu. Tämä huomioiden yritämme edelleen taklata uuden oppimista liian kapeasti: yhteisillä kehittämispäivillä, koulutuksilla tai irrallisilla kehittämisprojekteilla. Tärkein kysymys kuuluukin miten kytkemme paremmin tuon 70% oppimisesta mukaan arjen työhön?

Koskaan aiemmin meillä ei ole ollut näin upeita mahdollisuuksia oppivan työkulttuurin rakentamiseen kuin nyt. Teknologiset ratkaisut kuten Howspace, Teams, Slack ja monet muut digitaaliset työympäristöt tukevat vuorovaikutusta ja oppimista. Työstä on tullut yhä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta. Uudenlaisessa yhteisöllisyydessä ja oppimisessa keskeistä on ymmärtää missä työnteon paikoissa (digitaalinen, kasvokkainen) meidän läpinäkyvä ajattelu tapahtuu?

Hyödynnä tiimit oppimisen kiihdyttäjänä

Tiimityön uusi aalto tekee tuloaan. Useat organisaatiot ottavat askelia kohti tiimimäistä toimintatapaa. Tässä aallossa on kuitenkin jotain erilaista sävyä. Itse näen että erilaisuus liittyy nimenomaan syvempään ja ketterämpään oppimiseen. Tiimit eivät ole enää itseisarvo, vaan tapa vastata työn muutoksen aiheuttamiin vaatimuksiin. Ne ovat osaltaan vastaus itse- tai yhdessäohjautuvuuden peruskysymyksiin: Miten pystymme vastaamaan muuttuviin asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeisiin yhä fiksummin? Miten lisäämme jokaisen työntekijän ymmärrystä ja vastuullisuutta organisaation tavoitteista ja strategiasta?