Systeeminen itsensä johtaminen – asennejohtajuuden uusi aika

Tämä aika haastaa johtajuuden. Asemajohtajuuden rinnalle tarvitaan systeemisiä itsensä johtajia, jotka ymmärtävät oman vaikutuksensa tässä maailmassa.

Puhumme “uuden ajan johtamisesta”. Minulle se tarkoittaa valppautta ja herkkyyttä nykyisen tilannekuvan havainnointiin ja vahvaa halua oppia uusia ajattelun, tuntemisen ja toimimisen malleja. Se on vahvaa läsnäoloa tässä hetkessä ja samaan aikaa herkkyyttä ja halukkuutta liikkua  kohti uudenlaista tulevaisuutta. Se on itsensä johtamista ja yhdessä ohjautumista systeemisellä otteella.

Itsen ja yhteisön johtaminen – asema vai asenne edellä?

Tässä ajassa tuntuisi olevan käynnissä siirtymä asemajohtamisesta asennejohtamiseen. Asemajohtamisessa johtajuus perustuu asemaan yhteisössä. Asennejohtajuudessa se perustuu näkemykseen, että jokainen ajatus, tunne ja teko tässä hetkessä johtaa johonkin vaikutukseen systeemissä eli jokainen meistä johtaa sitä tilannetta missä juuri nyt on.

Asemajohtamista toki edelleen tarvitaan, mutta rinnalle nousee tietoisuus sekä yksilöllisestä että kollektiivisesta johtamisen voimasta ja samalla johtamisen vastuusta:

 • Sillä mitä minä yksilönä valitsen ajatella, tuntea ja tehdä, on merkitystä, koska se johtaa johonkin vaikutukseen. Minä olen sen vaikutuksen johtaja.
 • Sillä mitä me yhteisönä valitsemme ajatella, tuntea ja tehdä, on merkitystä, koska se johtaa johonkin vaikutukseen. Me olemme sen vaikutuksen kollektiivinen johtaja.

Tämä tarkoittaa sitä, että yksilöä ei ole ilman yhteisöjä. Eikä yhteisöjä ole ilman yksilöitä. Voidaan lopettaa keskustelu siitä, kumpi on tärkeämpi – molemmat ovat. Tietoisuus tästä, ja sen mukainen toiminta arjessa, on systeemistä johtamista.

Systeeminen itsensä johtaminen – mitä se voisi olla?

Tässä ajassa puhutaan paljon itsensä johtamisesta. Jotkut tarttuvat ensimmäiseen sanaan ”itse”, ja keskittyvät henkilökohtaiseen kuri- tai vapautuskampanjaansa. Se on hyvä alku, mutta ei johda kovin pitkälle. Ehkä olisikin hyvä, että miettisit ensin itse, mitä ajattelet. Tämän kysymyksen olen tehnyt useille coaching-asiakkaille vuosien varrella ja haluan tehdä sen nyt myös sinulle:

 • Mitä olisi systeeminen itsensä johtaminen?

Älä lue heti eteenpäin, vaan ota hetki, sulje silmät ja hengittele rauhallisesti, kun mietit omaa vastaustasi. Sitten voit reflektoida sitä suhteessa näihin, muutamiin asiakastilanteissa nousseisiin ajatuksiin:

 • Johda itsesi muiden luo. Itsen johtaminen ei ole egotrippi.
 • Minä tapahdun suhteessa muihin.
 • Jos haluat johtaa itseäsi vaikuttavasti, älä johda (vain) itseäsi.
 • Osaaminen on joukkuelaji, ja uskaltaminen varsinkin.
 • Avainidea on yksilön ja yhteisön taitava tasapaino. Tätä tasapainoa voisi kutsua systeemiseksi itsen johtamiseksi, tai olemisen ja tekemisen leikiksi.

Saatat ehkä huomata, että jos itsensä johtamista lähestytään systeemisesti, ei kyse ole vain itsestä, vaan yksilölliset ja yhteisölliset näkökulmat lomittuvat toisiinsa.

Jokaisella teolla on vaikutusta – millainen johtaja sinä haluat olla?

Systeeminen itsensä johtaminen mahdollistaa tietoisen vaikuttamisen myös työyhteisöön. Se voi tuottaa esimerkiksi seuraavanlaista hyötyä:

 • Olen rauhallisempi ja pystyn keskittymään olennaiseen paremmin.
 • Olen läsnä muille ja edistän yhteistyötä. Siksi saan aikaan enemmän ja parempaa laatua.
 • Yhteisön ilmapiiri on innostava, mikä luo onnistumista ja hyvinvointia
 • Palaverit ovat tarkoituksenmukaisia ja energisoivia. Sitoudumme yhteisesti sopimaamme.
 • Pystymme puhumaan haastavistakin asioista yhdessä.
 • Olen lopettanut iltatyöt, käyn kävelylenkillä sen sijaan.
 • Nukun paremmin, ajatus on kirkkaampi ja kuuntelen muita avoimin mielin.

Voit itse miettiä, millaista vaikutusta haluat saada aikaan omassa yhteisössäsi. Simon Sinekia lainaten: Millaisia pelejä sinä pelaat? Pyritkö voittamaan tässä ja nyt, vai varmistamaan kaikkia hyödyttävän yhteispelin?  Voit arvioida omaa systeemiälyäsi ja saada lisäideoita tekemällä Aalto-yliopiston Systeemiälyn itsearvioinnin.

Jos alamme tietoisemmin ymmärtämään oman toimintamme vaikutusta ympäristössämme olemme astuneet Uuden ajan johtamisen ja systeemisen oppimisen maailmaan. Uusi aika kutsuu meitä kaikkia, vain johtajan paikkoja tarjolla.

TUTUSTU PALVELUUN

Lue lisää ja tilaa Uuden ajan itsensä johtaminen -palvelu TÄÄLTÄ.