Visuaalinen johtaminen parantaa yhteistyötä

Visuaalinen johtaminen auttaa hahmottamaan monimutkaisia liiketoimintaympäristöjä ja käsittelemään tietoa tehokkaammin. Visuaalisuus on voimakas työkalu, joka auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään asioita nopeammin kuin sanallinen tai numeerinen esitystapa.

Visuaalinen johtaminen auttaa osallistamaan henkilöstöä yhteistyöhön ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen. Business Model Canvas, Value Proposition Canvas ja Must-Win Battles ovat erinomaisia työkaluja, joita voidaan käyttää kehittääkseen yhteistä ymmärrystä siitä, miten organisaatio toimii, mihin suuntaan sen tulisi kehittyä ja mitä sen tulisi konkreettisesti tehdä. Näiden työkalujen avulla henkilöstö saa konkreettisen käsityksen organisaation strategiasta ja tavoitteista. Tämä auttaa heitä ymmärtämään, miten heidän työnsä liittyy laajempiin tavoitteisiin ja miten he voivat auttaa organisaatiota menestymään.

Visuaalisuus auttaa vuorovaikutuksessa

Osallistujat voivat käyttää visuaalisia esitystapoja helpottaakseen viestintää ja varmistamalla, että kaikki ymmärtävät saman asian. Tämä auttaa varmistamaan, että tärkeät viestit tavoittavat kaikki asianosaiset, jolloin yhteistyö on nopeampaa ja tehokkaampaa.

Yhteistyön edistämiseksi on tärkeää kuunnella laajasti henkilöstön ideoita ja pyrkiä yhdessä löytämään uusia tapoja kehittää organisaatiota. Visuaalisuus auttaa tässä vuorovaikutuksessa, sillä se antaa mahdollisuuden ilmaista ehdotuksiaan ymmärrettävässä muodossa kokonaisuuteen liitettynä.

Visuaalinen johtaminen on tehokas tapa auttaa organisaatiota menestymään. Se auttaa johtajia hahmottamaan monimutkaisia kokonaisuuksia, osallistamaan henkilöstöä yhteistyöhön ja kehittämään uusia liiketoimintamalleja, asiakasarvoa ja strategisia painopisteitä.

Visuaalinen johtaminen on nykypäivän liiketoimintaympäristössä yhä tärkeämpää, sillä se auttaa yrityksiä ratkaisemaan tehokkaasti strategisia haasteitaan, jotka liittyvät mm. yhteistyöhön, strategian ymmärtämiseen, asiakasarvoon ja strategian toimeenpanoon eli strategian yhteys käytäntöön.

Kilpailukyvyn ylläpito ja jatkuva kehittäminen

Yksi suurimmista haasteista, joita yritykset kohtaavat, on kilpailukyvyn ylläpitäminen. Visuaalinen johtaminen tarjoaa työkaluja, kuten Business Model Canvas, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään liiketoimintamallin ja kehittämään uusia mahdollisuuksia kasvuun.

Value Proposition Canvas puolestaan auttaa yrityksiä kehittämään selkeän arvolupauksen asiakkailleen ja ymmärtämään asiakkaiden tarpeita paremmin. Tämä auttaa yrityksiä erottumaan kilpailijoistaan ja tarjoamaan arvoa asiakkailleen. Canvas-mallinnuksen hyödyntäminen ei ole vain yhden kerran työpaja vaan jatkuvan kehittämisen työpohja, johon tuodaan uusia ideoita, niitä testataan ja sopivat asiat otetaan käyttöön. Canvas-työpohjassa kokonaisuus pysyy kokoajan näkyvillä ja se, miten uudet ideat liittyvät kokonaisuuteen.

Strategian yhteys toimintaan

Toinen haaste, joka yrityksillä on, on strategian toteuttaminen käytännössä. Must-Win Battles -työkalu auttaa yrityksiä valitsemaan strategiset painopisteet ja keskittymään niihin. Tämä auttaa yrityksiä välttämään hajanaisuutta ja keskittymään tärkeisiin asioihin.

Visuaalisuuden hyödyt

  1. Selkeä ymmärrys asiakkaista: Visuaalisen johtamisen avulla yritys voi luoda yksinkertaisia ja selkeitä asiakasprofiileja, jotka auttavat ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja toiveita paremmin. Tämä taas auttaa yritystä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin.
  2. Tehokkaampi yhteistyö: Visuaaliset työkalut auttavat tiimejä visualisoimaan liiketoimintamalleja ja kehittämään yhteistä ymmärrystä strategian suunnasta. Tämä taas auttaa parantamaan tiimityöskentelyä ja edistämään tehokasta vuorovaikutusta organisaation sisällä.
  3. Nopeampi päätöksenteko: Visuaalisen johtamisen avulla yritys voi nopeuttaa päätöksentekoa, sillä visuaaliset työkalut auttavat visualisoimaan vaihtoehtoja ja hahmottamaan kokonaisuuksia nopeammin. Tämä taas auttaa yritystä reagoimaan nopeasti muuttuviin markkinaolosuhteisiin.
  4. Parempi kilpailukyky: Visuaalinen johtaminen auttaa yritystä kehittämään selkeän kilpailuedun, sillä visuaaliset työkalut auttavat yritystä ymmärtämään paremmin markkinaolosuhteita, asiakkaita ja kilpailuetuja. Tämä taas auttaa yritystä kehittämään uusia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin ja edistävät kilpailukykyä.
  5. Ketterämpi kehitys: Visuaalinen johtaminen auttaa yritystä kehittämään ketterämpiä ja tehokkaampia prosesseja, sillä visuaaliset työkalut auttavat organisaatiota ymmärtämään paremmin toimintaa ja kehitysmahdollisuuksia. Tämä taas auttaa yritystä kehittämään uusia toimintamalleja.

Visuaalinen johtaminen on tärkeä osa nykyaikaista yritysjohtamista, sillä se tarjoaa työkaluja, jotka auttavat yrityksiä ymmärtämään liiketoimintamallejaan, kehittämään arvolupauksiaan ja toteuttamaan strategioitaan käytännössä. Se auttaa henkilöstöä ymmärtämään yrityksen tavoitteita ja osallistumaan niiden toteuttamiseen. Yrityksille, jotka haluavat menestyä jatkuvassa kilpailussa, visuaalinen johtaminen on elintärkeä työkalu.

500+ Canvas-mallin tärkeimmät opit

Business Model Canvas julkaistiin 2010 ja otin sen heti aktiiviseen käyttöön. Näennäisen helppo työkalu, mutta käytännössä vaikea. Tässä minun opit Canvas-työkalujen käyttöön.

1. Oivaltaminen

Mikään ei ole muuttunut asian oivalluttamisessa ja Canvas ei tässä varsinaisesti auta. Jokainen tehtävä tulee rakentaa edelleen siten, että osallistuja saa ahaa-elämyksen.

2. Ideointi tehtävä kerrallaan

Canvas tavallaan kannustaa katsomaan koko ajan kokonaisuutta, mutta käytännössä erittäin vaikeaa ainakin laajemmalla osallistujaporukalla. Täten on parempi keskittyä ensin ideoimaan tehtävä kerrallaan.

3. Rakenna tarina

Kokonaisuuden yksi tärkeimmistä asioista on ideoiden muodostama kokonaisuus. Kun ensin etenee tehtävä kerrallaan, tulee katsoa välillä kokonaisuutta eli miten yksittäiset ideat lopulta sopivat yhteen. Tämä saa osallistujat luomaan uusia ideoita.

4. Kiteyttäminen

Canvas-työskentelyn ehkä yksi tärkeimpiä asioita on kiteyttäminen. Miten konkretisoit asian vain 5-6 sanaan niin, että se ei kuulosta diiipa-daapalta. Tämä on yllättävän vaikeaa ja siksi ensin kuvaus ei todellakaan näytä kirjan esimerkiltä.

5. Älä käytä sanoja laatu tai johtava

Latteiden käsitteiden käyttö tuhoaa koko harjoituksen. Ison rangaistuksen (2 + 10 min) saa kun käyttää käsitettä “olemme johtava xxx”. Kiteyttämisen ydin on konkreettisuus, joka kertoo miten tehdään tai jopa miten idea mitataan.

Esimerkiksi halpalentoyhtiön toiminnalle on kriittistä nopea koneen kääntäminen kentällä, koska lentokone tuottaa vain kun se on ilmassa. Yksi elementti on “25 min kääntyminen kentällä”, jolloin kone pitää saada tyhjäksi asiakkaista, siivota, täyttää varastot ja ottaa uudet asiakkaat koneeseen. Tässä esimerkissä tulee hyvin kiteyttämisen idea eli pystyt kertomaan kriittisen asian muutamalla sanalla ja siinä on jopa tavoite kerrottu.

 


 

Kiinnostuitko? Haluatko tietää, miten visuaalinen johtaminen voisi auttaa teidän yrityksessänne henkilöstöä saamaan konkreettisen käsityksen organisaation strategiasta ja tavoitteista? Tutustu tarkemmin eri tapoihin kasvattaa organisaation strategista ymmärrystä.