Yhteistyö-kulttuurilla oppimista ja aikaansaavuutta

Tiesitkö, että yhteistyöprosessit ovat ratkaisevassa roolissa organisaatiosi menestyksessä? Tutkimusten mukaan merkittävä osa onnistumisesta on laadukkaan yhteistyön tulosta ja vain pieni osa riippuu yksilöiden taidoista. 

Kun ihmisten, tiimien tai eri toimintojen välinen viestintä on rikki, aiheuttaa se jatkuvasti jännitteitä, tehottomuutta ja tiedonkulun ongelmia. Kanssamme kehität ja vahvistat yhteistyökyvykkyyttä, jotta ihmiset toimivat ja oppivat yhdessä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhteistyökulttuurin johtaminen
tuottavuuden ja kasvun moottorina

Vahvan yhteistyökulttuurin ansiosta saatte kaikki edellytykset olla tuottava toimija, joka luo parhaan mahdollisen henkilöstö- ja asiakaskokemuksen. Yhteiskehittämisen avulla henkilöstö omaksuu uuden roolin ajattelijana, oppijana ja luovana kehittäjänä – ei vain passiivisena tiedon vastaanottajana ja rutiinien suorittajana. 

Näin saatte hybridiaikakaudellakin jokaisen tekijänne kukoistamaan.

Kun ihmisten supervoima on yhteistyö, on meidän löydettävä yhteys toisiimme – myös hybridiaikakaudella.

Saatte käyttöönne tehokkaat vuorovaikutusta lisäävät työtavat, yhteistyön rakenteet ja prosessit nykyaikaisessa läpinäkyvyyttä ja tuottavaa yhteistyötä vaativassa työympäristössä.

Psykologisesti turvallinen, innostava ja kannustava ilmapiiri rohkaisee työntekijöitänne ottamaan enemmän vastuuta, haastamaan itseään sekä kokeilemaan ja luomaan uutta osaamista yhdessä muiden kanssa. 


Näin rakennatte työympäristöä, joka edistää yhteisöllisyyttä, yhdessä oppimista, innovaatioita, parantaa muutosjoustavuutta ja edelläkävijyyttä.

Uuden ajan johtamisen työkalut ja yhteistyön tekemisen tavat vahvistavat tasavertaisuutta ja osallisuutta – jokainen tulee kuulluksi ja kulttuuri läpinäkyväksi. 

Yhteistyökulttuurin rakentaminen luo puitteet sekä onnistuneelle muutokselle että erinomaiselle henkilöstö- ja asiakaskokemukselle.

Ihmiset tekevät yhteistyötä – ei organisaatiot

Kestävää liiketoimintaa syntyy kun yhteistyötä rakennetaan arvoja kunnioittaen ja teknologiaa hyödyntäen. Nyt on aika jättää luutuneet toimintatavat taakse ja kyseenalaistaa organisaatioihin juurtuneet itsestäänselvyydet sekä haittaavat ja hidastavat rakenteet.

Mitä nopeammin ja laadukkaammin yllättävät asiat ratkotaan yhdessä,
sitä tuloksellisempia olemme.

Vaikuttavia tarinoita asiakkailtamme

“Energisoimme muutama vuosi sitten 4 000 elisalaista yhteisen asian äärelle. Prosessi oli yksilötyön ja ryhmäkeskustelujen yhdistelmä. Kävimme digialustalla kolme viikkoa dialogia siitä, mitä asiakkaat arvostavat, mitä itse arvostamme ja millainen työpaikka haluamme olla.”

Merja Ranta-aho, henkilöstöjohtaja, Elisa Oy

”Halusimme kehittää ajankohtaisia digitaalisen yhteistyökulttuurin valmiuksia yhdessä ja samalla tukea palveluyksiköiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta, arjen sujuvuutta sekä uusia työskentelyn tapoja monipaikkaisessa ympäristössä.

Tämä yhteistyön matka on ollut sitä, mitä olimme ajatelleet. Prosessi on toiminut ja siihen on voinut luottaa. Nousseiden tarpeiden ja olosuhteiden mukaan olemme voineet ketterästi kehittää toimintaa yhdessä.”

Sari Mäkelä, HRD-johtaja 
Satu Hyökki, kampuskehitysjohtaja

”Halusimme turvata parhaan mahdollisen asiakaspalvelukokemuksen ja henkilöstön hyvinvoinnin kiireisestä työtilanteesta huolimatta. Huomasimme, että sisäisen vuorovaikutuksemme laatu ja yhteistyösuhteet vaikuttivat suoraan asiakaspalveluumme.”

Katja Rekonius

asiakaspalvelupäällikkö, Pirkanmaan Jätehuolto

Etsitkö rohkeaa kumppania muutosmatkallesi?

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää teidän tarpeistanne ja siitä, miten voisimme
auttaa teitä onnistumaan muutoksessa.