Digitaalisuudesta potkua Keski-Suomen maakuntauudistukseen

Maakuntauudistuksen yhteydessä puhutaan paljon digiloikasta. Tämä kuitenkin usein rajoittuu vain palvelujen viemiseen verkkoon. Keski-Suomessa maakuntauudistus tarkoittaa kuitenkin koko 10 000 hengen organisaation muutosta. Uuden maakunnan osalta alettiin pohtia, miten saada tarjottua muutostukea kaikille esimerkiksi 600 esimiehelle. Tuleva Keski-Suomen maakunta päättikin lähteä rohkeasti kohti uutta ja hypätä digiloikan myös sisäisen viestinnän osalta.

Yhteistyön keskiössä oli 600 esimiehen muutostuki. Halusimme tarjota esimiehille apua, kuinka kyetä toimimaan ja keskustelemaan työyhteisönsä kanssa isosta ulkopuolelta tulevasta muutospaineesta. Tarvitsimme kuitenkin jonkin uuden tavan tavoittaa esimiehet, sillä Keski-Suomen maakunta on maantieteellisesti suuri, eikä kaikkia voida jo taloudellisista syistäkään kutsua kerran kuussa kokoon, Pirjo Peräaho maakuntauudistuksen projektipäällikkö kertoo.

Muutoksen alla on yli 30 erilaista organisaatiota, joissa on todella suuria kulttuurieroja. Olimme ison kysymyksen edessä, miten keskustella ja luoda vuorovaikutusta näiden organisaatioiden välille.

MOBIILIALUSTA MAHDOLLISTI SATOJEN ESIMIESTEN MUUTOSTUEN

Humapin digialustaa on hyödynnetty muutosprosessin aikana monilla tavoin. Digialustaa on käytetty seminaareissa kommentointivälineenä, siellä on jaettu tietopaketteja esimiehille muutosprosessin tukemisesta ja työstetty yhdessä toimintasuunnitelmaa Keski-Suomen maakunnalle.

Olemme tehneet vuorovaikutteisen digialustan avulla Keski-Suomen maakunnan järjestämissuunnitelmaa. Tämä suunnitelma sisältää hahmotelman siitä, miten Keski-Suomen maakunta järjestää toimintansa ja palvelunsa. Olemme julkaisseet digialustalla luonnokset, joita työyhteisöt ovat voineet kommentoida ja antaa niistä palautetta. Olemme saaneet osallistettua isomman määrän henkilöstöä tähän suunnittelutyöhön kuin osasimme odottaa, Peräaho toteaa.

Markkinoilla ei ole samanlaista kilpailevaa tuotetta kuin Howspace. Yksittäisiä digialustan osia on tarjolla, mutta Humapin tarjoama kokonaisuus on ainutlaatuinen.

 

DIGIALUSTAN HYÖDYT JOKAISEN TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖÖN

Uuden alustan käyttöönotto on odotetusti jakanut mielipiteitä. Humapin vuorovaikutteinen digialusta on saanut paljon positiivista palautetta ympäri maakuntaa. Toiveissa on, että digialusta voitaisiin ottaa koko 10 000 hengen henkilöstön käyttöön.

Lähdimme tähän projektiin kokeillen mukaan. Tarvitsimme digitaalisen harjoittelukanavan, jossa voimme käydä vuoropuhelua ja tarjota tukea. Lähdimme liikkeelle ajatuksella, että tämä on meille harjoituskierros. Yhteistyö on kuitenkin osoittautunut paljon vetovoimaisemmaksi kuin osasimme kuvitella, Peräaho kertaa projektia.

Howspace on saanut hyvän vastaanoton, koska se on niin yksinkertainen. Helppokäyttöisyys on elintärkeää uusien ohjelmien kanssa. Muutosprosessissa kaivataan helppoutta, kun muut asiat ovat haastavia.

Peräaho on tehnyt yhteistyötä Humapin kanssa monissa projekteissa. Myös tällä kertaa Humap sai häneltä kiitosta joustavuudesta maakuntauudistuksen tukemisessa. Projektin aikana on vaadittu ketteryyttä puolin ja toisin.

Humapin kanssa yhteistyö on ollut helppoa, vaikka valtakunnan tasolla kyseessä on valtava ja vaikea projekti. Aikataulut paukkuvat välillä valtakunnallisesti, mutta Humap on ollut kumppanina todella ymmärtäväinen ja joustava.

Myös uuden maakunnan rakenneuudistuken ja digiloikan eteen tehty työ saa kiitosta Humapin konsultilta.

Peräahon ja koko tiimin rohkeus tarttua uudenlaiseen toimintatapaan oli todella innostavaa. Tämä loi loistavan pohjan yhteistyölle.