Keskustelukulttuurin rakentamista Fläkt Woodsilla

Fläkt Woods on suomalainen ilmastointilaitteita valmistava yritys, jossa työskentelee noin 430 henkeä. Fläkt Woods perusti uuden logistiikkakeskuksen mittavien yt-neuvotteluiden jälkimainingeissa. Uuteen logistiikkakeskukseen siirrettiin toimintoja organisaation eri toimipisteistä. Samalla koko jakeluprosessi uudistui.

Logistiikkakeskuksen käynnistymisen myötä monien roolit vaihtuivat ja uudet toimintamallit aiheuttivat hämminkiä. Ihmiset jäivät prosessien ja suunnitelmien varjoon, eivätkä viestit tuntuneet enää kulkevan johdolta työntekijöille ja takaisin.

Halusimme koota ihmiset yhdessä tarkastelemaan, millaista muutosta elämme ja mitä vaikutuksia vuorovaikutussuhteilla on prosessien uudistuessa, kertoo henkilöjohtaja Tuija Lehesvirta.

Humap ja Fläkt Woods ovat tehneet yhteistyötä erilaisten kehittämishankkeiden saralla jo pitkään, muun muassa esimiesvalmennuksissa. Aikaisemman Fläkt Woodsin esimiesvalmennuksen tavoitteena oli vertaisryhmän synnyttäminen, keskinäisen vuorovaikutuksen parantaminen sekä tiedon ja osaamisen jakaminen.

Humapin kanssa toteutettu esimiesvalmennus oli uusille esimiehillemme reflektointi- ja pysähdyspaikka: tila tutkailla omaa työtä ja roolia. Meillä persoona on esimiestyön tärkein työkalu. Esimiehen ei tarvitse aina tietää oikeita vastauksia, vaan hänkin saa olla epävarma, Lehesvirta selvittää.

Keskustelukulttuuria metsästämässä

Fläkt Woodsin projektien keskiössä on ollut keskustelukulttuurin rakentaminen. Prosessien myötä organisaatiossa saatiin otetuksi ensiaskeleita keskustelevamman ilmapiirin luomiseksi.

Emme ole aikaisemmin jutelleet yhdessä tällaisista teemoista, kuten esimerkiksi nyt juttelimme logistiikkakeskuksen väen kanssa. Työntekijät saivat valmiuksia erilaisten keskustelujen käymiseen ja konfliktien ratkaisuun.

Ulkopuoliselle kumppanille ajatuksia ja tunteita pitää sanoittaa toisella tavalla. Meillä jokaisella on sisäisesti oma roolimme ja toimintatapamme, joiden mukaan meidän odotetaan toimivan. Ihminen oppii parhaiten ollessaan äärirajoilla. Tarvitsimme siis uutta näkökulmaa ja tekemisen tapoja uuden toiminnan luomiseksi, Lehesvirta kuvailee.

Fläkt Woodsin työyhteisövalmennukset muodostuivat kahdenkeskisistä haastatteluista ja tiimien yhteisistä työpajoista. Näiden välillä tekemistä kannateltiin Humapin digitaalisella keskustelualustalla.

Meillä ei ole aikaisemmin ollut aikaa keskustelulle työn ohessa. Prosessi oli meille askel kohti keskustelevampaa kulttuuria. Opimme aidosti jotain uutta muutoksessa elämisestä ja sen johtamisesta yhdessä.