Vallankumouksellinen strategia tehdään yhdessä, jopa 5 viikossa!  

Talous ja työelämä etsivät intensiivisesti hybridiajan malleja ja käytänteitä, joilla taataan menestys nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä ennakointi ei enää riitä vaan sen rinnalla tarvitaan parempaa tilanneymmärrystä; kaiken pitää tapahtua yhteistyössä ja huomattavan paljon nopeammin. On aika tehdä vallankumouksellinen strategia, joka toteutetaan tiivistämällä strategiatyö jopa viiteen viikkoon sekä kutsumalla koko skaalautuva arvoketju mukaan oppimaan ja innovoimaan yhdessä.

Tutkijoiden mukaan vuoden 2021 yksi ratkaisevimmista menestystekijöistä on se, kuinka moni maa pystyy tekemään hyvää yhteistyötä rokotteiden jakelussa ja tuotannossa. Vuorovaikutuksen onnistuminen ja yhteistyöprosessien nopeus ovat uuden ajan strategiatyön kiistattomat valtit. Strategiaa on monessa organisaatiossa jo vuosia tehty mahdollisuuksien kautta, rullaavasti ja henkilöstöä osallistavasti. Verkottunut maailma ja toisissaan riippuvuussuhteessa olevat toimijat ja tuotantoketjut tuovat mukanaan enenevässä määrin yllätyksiä, joilla saattaa olla valtavia vaikutuksia systeemien verkostoon. Jotta voimme onnistua nyt ja tulevaisuudessa, strategiatyö on ajateltava rohkeasti uusiksi osana virtuaalityön vallankumousta.

Tunnista kasvumahdollisuudet – Tiivistä strategiatyö viiteen viikkoon

Uskotko kuukausia kestävän strategiaprosessin olevan riittävän nopea? Haluaisitko säästää aikaa ja rahaa?

Ekologisella ja taloudellisella jälleenrakennuksella on kiire. Ennakoimattomuus ja nopeus muuttavat strategiatyön näkymiä. Vaikka meillä olisi tahtotila vuoden tai kymmenen vuoden päähän, tarvitsemme rinnalle vaikuttavan rullaavaa toimintaa tukevan mallin. Vakaassa ympäristössä strategiatyö ja strateginen kehittäminen on erilaista kuin jatkuvasti muuttuvassa, epävarmassa ympäristössä. Ei ole vain yhtä oikeaa tapaa tehdä strategiaa, vaan toiminnan luonne ja toimintaympäristön dynamiikka määrittävät tarkoituksenmukaisen rytmin. Väistämätön tosiasia kuitenkin on, että näin epävakaassa ympäristössä strategiatyö vaatii täysin uutta rytmitystä, jossa digitaaliset työympäristöt toimivat parhaina palvelijoinamme.

Rakenna tulevaisuus yhdessä – Kutsu koko skaalautuva arvoketju mukaan

Osallistatko henkilöstön sitouttaaksesi?  Haluaisitko kutsua kaikki osaajat ja asiakkaat rakentamaan yhteistä menestystarinaa?

Asiakkaat vaativat vastuullisuutta ja ilmastotekoja enemmän kuin koskaan aiemmin. Samaan aikaan arvolupaus, arvoketjut ja asiakakaskokemus ovat uineet strategiatyön sydämeen. Edelläkävijäyritykset, kuten esimerkiksi Lego on jo vuosia kutsunut asiakkaat ja asiantuntijat mukaan strategiseen yhteiskehittelyyn ja raivannut näin tietä tarvelähtöisen palveluliiketoiminnan kehittämiseen huikein tuloksin. Älykkyys on ihmisissä ja systeemien verkostoissa. Uusin teknologia tarjoaa kustannustehokkaan keinon hyödyntää kollektiivista viisautta ja kutsua tuhansia, jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä rakentamaan tulevaisuutta. Sen ansiosta pystymme ennennäkemättömällä tavalla vaikuttamaan markkinoiden kysyntään ja niiden kehittymiseen.

Onnistu uuden kasvun rakentamisessa 
- Auta oppimaan ja innovoimaan

Onko sinulle opetettu, että muutosta edistävä oppiminen on tiedon jakamista ja dokumentointia? Olisitko valmis vastaanottamaan tiedon: oppiminen on hyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön tulos?.

Muutosprosesseissa pyritään usein parantamaan muutosviestintää, yksisuuntaista tiedon jakamista. Muutos on kuitenkin oppimista arkisessa ajattelussa ja toiminnassa, joka ei tapahdu yksisuuntaisesti, mekaanisesti eikä lineaarisesti. Vastavuoroinen dialogi antaa tiedolle lisää merkityksiä, lisää yhteistä ymmärrystä, käynnistää uutta ajattelua, joka muuttaa tekoja. Mitä monimutkaisemmasta ja viheliäämmästä ilmiöistä on kyse, sitä enemmän tarvitsemme erilaisia näkökulmia ymmärtääksemme. Tulevaisuuden trendit myös kertovat, että meidän on hahmotettava  kokonaisuuksia entistä paremmin ja nähtävä itsemme osana systeemejä. Mitä nopeammin yksilö, ryhmät, organisaatio, asiakkaat ja arvoketjut oppivat, sitä suurempi ja vahvempi muutosvoima syntyy. Tekoäly auttaa keskittymään oleelliseen ja löytämään konkreettisia tuloksia lyhyessä ajassa. Se on laajan tiedon reaaliaikaisessa analysoinnissa ja uudelleenjäsentäjänä lahjakas renki, jonka potentiaalia on strategiatyössä hyödynnetty vielä aivan liian vähän.

Strategiassa ei siis ole enää kyse pelkästään osallistamisesta, tiedon jakamisesta tai jalkauttamisesta. Strategiatyö on sekä yhdessä ymmärtämistä että uuden tiedon ja uuden markkinan luomista yhdessä. Simon Sinekin sanoin: “Life is not a competition, it’s a game. It’s not about winning or losing, it’s about all the fun we can have before it ends.”  Vuoden 2021 onnistujia ovat ne, jotka saavat yhteispelin jatkumaan. Haluatko sinä olla yksi pelinrakentajista?